UJD. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z jubileuszem profesora Mariana Grzybowskiego

30.09.2022

UJD. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z jubileuszem profesora Mariana Grzybowskiego

W budynku Uniwersytetu im. Jana Długosza przy ul. Zbierskiego rozpoczęła się dziś Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”. Wydarzenie jest połączone z jubileuszem 55-lecia pracy naukowej profesora Mariana  Grzybowskiego.

Konferencja na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Przybyłych gości powitała uroczyście rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Po wystąpieniu przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu – sędziego NSA dr Krzysztofa Winiarskiego, rozpoczął się panel prelegentów. Poniżej zamieszczamy listę, opublikowaną w programie konferencji:

– Prof. Hanna Suchocka, Większość rządząca a opozycja, relacje wzajemne w świetle opinii Komisji Weneckiej (UAM, Poznań)
– Prof. Jerzy Jaskiernia, Zaplecze parlamentarne rządu jako przesłanka efektywności władzy wykonawczej (UJK, Kielce)
– Prof. Jacek Zaleśny, O znaczeniu politycznym uwarunkowań tworzenia rządu dla jego stabilności (UW, Warszawa)
– Prof. Artur Olechno, Prezydent Ukrainy jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej państwa (UwB, Białystok)

W ramach jubileuszu profesora Mariana Grzybowskiego zaplanowano laudację prof. Andrzeja Szmyty, odczyt listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dr Andrzeja Dudy, laudację rzecznika praw obywatelskich prof. Marcina Wiązka i wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Ponadto w programie uwzględniono wystąpienie rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz wystąpienie prezydenta  Miasta Częstochowy i wręczenie Medalu Merentibus. Pełen program dostępny pod linkiem: https://www.ujd.edu.pl/uploads/news/program-konferencji-i-jubileuszu-e9768f50be.pdf

  • pn
Najnowsze artykuły