Ukończono największą inwestycję drogową w powiecie

22.09.2022

Ukończono największą inwestycję drogową w powiecie

Zakończyła się przebudowa dróg powiatowych o długości ponad 15,5 km w gminach Mykanów, Kruszyna i Kłomnice. To największa inwestycja drogowa w powiecie, która kosztowała ponad 29,5 mln złotych.

– Cieszy oddanie do użytku tak dużej inwestycji. Nie byłoby to możliwe bez współpracy. Realizacja przedsięwzięć w obszarze infrastruktury przekracza często możliwości finansowe jednego samorządu. Współdziałając, dysponujemy większymi środkami finansowymi na realizację wspólnego zadania. Ponadto zwiększenie siły przebicia małych jednostek poprzez podjęcie współpracy może okazać się skutecznym argumentem przy aplikowaniu o zewnętrzne finansowanie – podkreśla Starosta Częstochowski Krzysztof Smela. Prace w ramach inwestycji objęły drogi powiatowe nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. – Warto marzyć, bo marzenia się spełniają. W gminie Kłomnice czy Mykanów drogi istniały, natomiast w Kruszynie droga potrzebowała pilnej przebudowy, szczególnie rondo w Kruszynie było dużym wyzwaniem. Dzięki pracy starosty i jego służbom ten projekt został zrealizowany, za co serdecznie dziękuję – zaznaczył Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 17 września. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Zastępca Wójta Gminy Kłomnice Adam Śliwakowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, samorządowcy i zaproszeni goście. Inwestycja, która kosztowała ponad 29,5 mln złotych realizowana była przez PHU „LARIX” z Lublińca. Środki na to zadanie pochodziły od samorządów oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie

  • pn
Najnowsze artykuły