Ukraińscy uczniowie w polskich szkołach. Jak ich zgłaszać?

11.03.2022

Ukraińscy uczniowie w polskich szkołach. Jak ich zgłaszać?

Do Częstochowy dociera coraz większa liczba obywateli z Ukrainy. Są wśród nich oczywiście dzieci w wieku szkolnym. Aby zgłosić je do placów edukacyjnej, wystarczy oświadczenie rodziców o tym, ile lat nauki ma za sobą dziecko z Ukrainy. Jednak o tym, do której klasy trafi, zdecydują nauczyciele i dyrektor szkoły.

Dzieci i młodzież z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych lub średnich oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich i nie ma tu znaczenia podstawa prawna pobytu dziecka na terenie Polski.

Żeby zapisać dziecko, wystarczy, że rodzic lub opiekun prawny zgłosi się do wybranej placówki oświatowej na terenie Częstochowy. O przyjęciu zadecyduje dyrektor w miarę dostępności miejsc, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka, będzie zależało od sumy ukończonych klas za granicą. W przypadku braku możliwości przedstawienia świadectw szkolnych, poświadczających uczęszczanie do szkoły za granicą, wystarczy oświadczenie opiekunów.

Przypominamy, że cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, otrzymają w szkole pomoc w postaci dodatkowych lekcji. Mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły