Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Wystartowała rekrutacja na kierunek lekarski

13.08.2022

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Wystartowała rekrutacja na kierunek lekarski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłosił rekrutację na kierunek lekarski. Rejestracja odbywać się będzie do 12 września br. Uczelnia na pierwszy rok przyjmie maksymalnie 60 studentów na studia stacjonarne i 30 studentów na studia niestacjonarne.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na indywidualnych kontach kandydatów 17 września br. harmonogram rekrutacji, natomiast kształcenie lekarzy rozpocznie się od 1 października br. Kierunek lekarski był tworzony przez uczelnię od 2018 roku. – Okres tych czterech lat pozwolił na bardzo dobre przygotowanie wniosku, który był trudny i wymagał zaangażowania sił całej uczelni. To, że odważyliśmy się myśleć o kierunku lekarskim wiązało się z naszym doświadczeniem w tym zakresie, ponieważ mamy już pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia, fizjoterapię, kosmetologię czy dietetykę – mówiła podczas konferencji prasowej rektor UJD, Anna Wypych-Gawrońska. Uzyskanie uprawnień do otwarcia nowego kierunku nie było łatwym zadaniem. – Trafiliśmy na trudny czas związany ze zmianą ustawy. Wzrosły wymagania wobec uczelni, które starały o utworzenie kierunku lekarskiego. Najtrudniejszym wymogiem było posiadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora albo w dyscyplinie nauki medycznej albo nauki o zdrowiu. W związku z tym przystąpiliśmy do pracy nad tymi uprawnieniami i udało nam się je uzyskać, spełniając bardzo trudne warunki ustawy – zaznaczyła. Zapleczem do kształcenia przyszłych studentów jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim w UJD mają stać się nie tylko szpitale z Częstochowy, ale także całego regionu, w tym również z województwa śląskiego. Uczelnia zgromadziła już odpowiednią kadrę, która ze względu na to, że kierunek ma charakter ogólnoakademicki, będzie musiała prowadzić badania naukowe. W tym celu potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury badawczej dla lekarzy, prowadzących zajęcia ze studentami. Zaplecze stanowić będzie Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, które mieścić się będzie przy ul. Chłopickiego 3. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2024 roku. Dla UJD szczególnie ważna będzie także współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

 

  • pn
Najnowsze artykuły