Ustalili budżet

10.01.2017

Ustalili budżet

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.

To plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in.dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania, na jakie środki te zostaną przeznaczone.

Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.

Projekt Budżetu Gminy Mstów został przedstawiony radnym przez Wójta Gminy Mstów w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2016r. Do dnia grudniowej Sesji Komisje Rady Gminy spotykały się i omawiały szczegółowo poszczególne działy i rozdziały Uchwały Budżetowej.

Za przyjęciem budżetu zagłosowali wszyscy radni. – Oprócz bieżących i ważnych inwestycji, spłacamy też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich kilkunastu lat – w 2017 roku planowana kwota to: 1.309.776,46 zł. A priorytetem w najbliższych latach będzie po raz kolejny zwiększanie potencjału gminy i wspólne z mieszkańcami budowanie marki “GMINA MSTÓW” – żeby nasza gmina była dobrze postrzegana na zewnątrz i ludzie chcieli tu przyjeżdżać, inwestować, a może i zamieszkać – powiedział Wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.

 

Planuje się, że w roku 2017 wpływy do budżetu gminy wyniosą 41.105.906,32 zł, a łączne wydatki 41.542.707,13 zł, z czego ok. 24 % przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne.

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2017r. to m.in.:

– wymiana wodociągu w ul.Kilińskiego w Mstowie

– rozpoczęcie inwestycji pn. “Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności”

– pomoc dla Starostwa na budowę chodnika w Kobyłczycach

– budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie

– termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy

– budowa ul. Jaskrowskiej w Wancerzowie

– modernizacja drogi dojazdowej do pól w Małusach Małych

– utwardzenie pobocza na ul.Dolnej w Zawadzie

– remonty nawierzchni bitumicznych (m.in. w Kłobukowicach, Krasicach)

– dobudowy odcinków sieci wodociągowej (m.in. zakończenie wymiany wodociągu przy ul.Starowiejskiej w Jaskrowie) i kanalizacyjnej.

– budowa parkingu przy Zespole Szkół w Mstowie

– opracowanie dokumentacji na rozbudowę Targowiska w Cegielni

– opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece “Warcie” w Mstowie

– wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej gminie /po uzyskaniu dofinansowania unijnego/,

– termomodernizacja ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstów /po uzyskaniu dofinansowania unijnego/

– rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Latosówce /po uzyskaniu dofinansowania unijnego/.

  • kg
  • zdj. UG Mstów
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły