Utrudnienia na ul. Meliorantów w Częstochowie. Natrafiono na niewybuch!

12.09.2023

Utrudnienia na ul. Meliorantów w Częstochowie. Natrafiono na niewybuch!

Wczoraj podczas prac ziemnych przy ul. Meliorantów wykopano pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Policjanci z Komisariatu V zabezpieczają to miejsce do czasu usunięcia znaleziska przez saperów z Gliwic. Pocisk powinien zostać zabrany około południa.

 

Co zrobić, jeśli znajdziemy niewubuch?

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. – Trzeba pamiętać, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe – przypomina Policja.

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.).

Są to w szczególności:

zapalniki,
pociski,
bomby lotnicze
naboje artyleryjskie i karabinowe,
pancerzownice,
granaty,
miny wszelkich typów,
ładunki materiałów wybuchowych,
złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub wybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

UWAGA!

W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego.

Informując Policję należy: :

precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość
podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku
Znalezionych niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy.

  • opr. pn
Najnowsze artykuły