Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Traugutta

31.01.2022

Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Traugutta

Uwaga kierowcy. Od 1 lutego należy spodziewać się kolejnych zmian w organizacji ruchu na ulicy Traugutta. Wjazd i wyjazd z ulicy Kisielewskiego zostanie zamknięty. Objazd poprowadzony zostanie przez ul. Klemensiewicza.  Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez trzy miesiące.

W związku z planowym rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych związanych z  zadaniem pn. „Odwodnienie zlewni ulicy Traugutta w Częstochowie” polegających na przebudowie infrastruktury technicznej od skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Kisielewskiego do budynku nr 16 przy ul. Traugutta, od 1 lutego 2022 r. (wtorek) na okres 3 miesięcy zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu.

Zmiany będą polegały m.in. na braku możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Traugutta w ul. Kisielewskiego. Objazd zamknięcia i obsługa komunikacyjna okolicznego terenu będzie odbywać się z wykorzystaniem ul. Klemensiewicza.

  • kg
Najnowsze artykuły