W Częstochowie powstanie mała elektrownia jądrowa?

14.09.2023

W Częstochowie powstanie mała elektrownia jądrowa?

O tym, że Częstochowa jest brana pod uwagę jako jedna z potencjalnych lokalizacji przy budowie małych elektrowni jądrowych, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację posłów „Razem”. Politycy wystąpili z prośbą o wskazanie podmiotów, technologii i lokalizacji obiektów energetyki jądrowej, dla których wydano decyzję zasadniczą, oraz tych dla których toczą się obecnie postępowanie w sprawie jej wydania.

– Uważamy, że energia jądrowa wraz z odnawialnymi źródłami energii jest rozwiązaniem dużej części problemów polskiej energetyki. Jedną z podstaw dobrze zorganizowanej branży jądrowej jest jawność informacji na temat jej funkcjonowania, która pomaga budować zaufanie społeczne dla tej technologii. Mieliśmy już przypadek, kiedy mieszkańcy Gąsek w gminie Mielno dowiedzieli się o rozważaniu, by ich miejscowość wybrać na teren inwestycji jądrowej, z informacji medialnych, co skutecznie uniemożliwiło jakikolwiek dialog z tą społecznością. W niczyim interesie nie leży, aby analogiczna sytuacja miała miejsce ponownie – czytamy w interpelacji.

Jest odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację grupy posłów „Razem” poinformował, że resort wydał decyzje zasadnicze na wniosek złożony m.in. przez firmę Last Energy Polska SPV 1 sp. z o.o. – dla inwestycji polegających na budowie elektrowni jądrowych z wykorzystaniem technologii reaktora PWR-20 firmy Last Energy w 3 lokalizacjach na terenie na stępujących gmin: Miasto Jaworzno, Miasto Częstochowa, Jaworze, w województwie śląskim. Jak wyjaśnia Ministerstwo, wydanie decyzji zasadniczej nie oznacza jeszcze budowy elektrowni. Uzyskanie jej przez inwestora uprawnia go do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania tej inwestycji (m.in. pozwolenia na budowę). – Decyzja zasadnicza stanowi w tym zakresie jedynie wyraz politycznej akceptacji państwa dla konkretnego projektu inwestycyjnego określając zgodność danej inwestycji z interesem publicznym, w tym celami polityki państwa oraz oceniając wpływ inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – podkreśla Adam Guibourgé-Czetwertyński i dodaje, że decyzja zasadnicza nie przesądza o konkretnej lokalizacji inwestycji, gdyż kwestie te szczegółowo regulować będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Foto: Last Energy

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły