W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

15.09.2017

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kierowcy

Przepisy polskiego prawa nakładają jednoznaczny obowiązek na każdego kierowcę, aby posiadał on ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Każdy zawiera je indywidualnie z dowolnie wybranym ubezpieczycielem. Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem tej polisy jest ochrona kierowcy przed ewentualnymi szkodami powstałymi wskutek poruszania się posiadanego przez niego pojazdu mechanicznego. Jeżeli zatem dojdzie do powstania jakiejś szkody, wówczas poszkodowany zgłasza swoje roszczenie do firmy ubezpieczeniowej, a nie do kierowcy, który jest sprawcą. Rozwiązanie to jest niezwykle korzystne z punktu widzenia każdego właściciela pojazdu, albowiem skutecznie ochrania jego interesy majątkowe. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, kiedy to poszkodowanym przysługuje skuteczna pomoc prawna.

Jakich roszczeń z polisy OC może domagać się poszkodowany?

Podstawowym roszczeniem przysługującym każdemu poszkodowanemu jest odszkodowanie. Obejmuje ono nie tylko rekompensatę za szkodę rzeczową, na przykład uszkodzenie bądź też zniszczenie samochodu, ale przede wszystkim, ma ono na celu naprawienie szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o odszkodowanie za utratę zdrowia. Z roszczeniem tym wiążą się także inne świadczenia. Wśród nich warto wskazać chociażby zwrot kosztów leczenia, transportu, zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, a nawet rentę oraz zwrot kosztów przekwalifikowania się do innego zawodu. Bez względu na to jakiego rodzaju roszczeń domaga się poszkodowany, na pewno przyda mu się o pomoc prawna. Dzięki niej proces dochodzenia należnych świadczeń będzie przebiegał szybciej i sprawniej. Kancelarie specjalizujące się w uzyskiwaniu rekompensat dla poszkodowanych np. CODEX uzyskują z powodzeniem należne środki pieniężne już na etapie polubownym.

A co jeśli ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania?

Zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wysokość odszkodowań. Jest to dość częsta praktyka, gdy poszkodowany dochodzi świadczeń samodzielnie bez odpowiedniej wiedzy prawnej i umiejętności negocjacyjnych. Należy jednak wiedzieć, iż poszkodowany nie jest w takiej sytuacji bezbronny. Otóż w tego typu przypadku może on zwrócić się do sądu w celu zasądzenia należnego mu świadczenia. Taki krok wiąże się jednak z koniecznością sformułowania odpowiednich pism procesowych. Wówczas niezwykle przydatna staje się pomoc prawnika. Co ważne, pomoc prawna nie ogranicza się tylko do sporządzenia pozwu oraz innych pism, ale także do zastępowania strony w procesie. Dzięki temu poszkodowany nie musi aż tak bardzo zaangażować się we wszystkie czynności dokonywane przed sądem.

Każdy uczestnik ruchu drogowego może w mgnieniu oka stać się ofiarą wypadku. W związku z tym warto pamiętać, iż wszyscy kierowcy poruszający się po polskich drogach mają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ułatwia ono dochodzenie ewentualnych roszczeń w wyniku kolizji. Jeżeli jednak pojawią się jakieś trudności, wówczas przydaje siępomoc prawna.

  • redakcja

Do wyborów samorządowych zostało kilka dni. Oprócz prezydenta wybierać będziemy również naszych reprezentantów, którzy zasiądą w Radzie Miasta. Na kandydatów, którego komitetu zamierzacie oddać swój głos? Zachęcamy do zabawy! Głosowanie na naszej stronie zakończy się 19 października.

Na kandydatów, którego komitetu zamierzacie oddać swój głos?

Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły