W kolejnych szkołach nauka zdalna

07.12.2021

W kolejnych szkołach nauka zdalna

Z powodu wykrycia zakażeń COVID-19 wśród pracowników i uczniów w kolejnych częstochowskich placówkach oświatowych wprowadzono naukę zdalną.

 

Obecnie zdalnie uczą się w Częstochowie:

– klasa VIb w SP 2 przy ul. Baczyńskiego – do 9 XII;
– klasa VIIa w SP 11 przy ul. Festynowej – do 9 XII;
– klasa VIa w SP 31 przy ul. PCK – do 9 XII;
– klasa VIIIa w SP 35 przy ul. Ogrodowej – do 9 XII;
– klasa I w SP 46 przy ul. Szamotowej – do 9 XII;
– klasa IIIc w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rejtana – do 9 XII;
– klasa IIc w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego – do 9 XII;
– klasa IIg oraz IIIi w IV Liceum Ogólnokształcącym przy alei NMP – do 9 XII;
– klasa IIId w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Krakowskiej – do 9 XII;
– klasa IId w VIII Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Worcella – do 9 XII;
– klasa IIIgta w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella – do 9 XII;
– klasa IVaTS w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. św. Augustyna – do 9 XII;
– klasa IIab w Technikum Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej – do 9 XII;
– grupa Słoneczek i Biedronek w MP 12 przy ul. Broniewskiego – do 10 XII;
– grupa Wisienek w MP ,,Niebiańskie Nutki” przy ul. Krakowskiej – do 10 XII;
– klasa VIIc w SP 26 przy ul. Rakowskiej – do 10 XII;
– klasa VIIb w SP 42 przy alei Armii Krajowej – do 10 XII;
– klasa VIIIa w SP 48 przy ul. Schillera – do 10 XII;
– klasa IIIe oraz VIIIb w SP 53 przy ul. Orkana – do 10 XII:
– klasa Va i Vb w Niepublicznej SP PINOKIO przy ul. Warszawskiej – do 10 XII;
– klasa IV, V ,VII ,VIII w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej I Stopnia – do 10 XII;
– klasa IIa w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego – do 10 XII;
– klasa If w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Nowowiejskiego – do 10 XII;
– klasa Id w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 10 XII;
– klasa IIe w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego – do 10 XII;
– klasa IIIe w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna – do 10 XII;
– klasa II i IV w Zespole Szkół Technicznych przy alei Jana Pawła II – do 10 XII;
– klasa Ic oraz Id w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego – do 10 XII;
– klasa IVh w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej – do 10 XII;
– klasa IIIjgm w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego – do 11 XII;
– grupa Motylków w MP 44 przy ul. Gilowej – do 12 XII;
– klasa IIIa i IIIb w SP 50 przy ul. Starzyńskiego – do 12 XII;
– klasa IIs w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej – do 12 XII;
– klasa IVjcm w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego – do 12 XII;
– klasa Vb w SP 54 przy ul. Kukuczki – do 13 XII;
– klasa IIIb i VI w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej I Stopnia – do 13 XII;
– klasa IIIc w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego – do 13 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

  • kg
Najnowsze artykuły