W Nowy Rok Olsztyn odzyska prawa miejskie

28.12.2021

W Nowy Rok Olsztyn odzyska prawa miejskie

1 stycznia 2022 roku jurajski Olsztyn zostanie oficjalnie miastem. Gmina przeszła całą procedurę konieczną do uzyskania praw miejskich. Zdaniem władz to szansa na rozwój, opinie mieszkańców są podzielone.

Jurajski Olsztyn już w sobotę odzyska prawa miejskie, które stracił na mocy ukazu carskiego z 1870 r. w ramach kary za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Kiedyś był miastem królewskim, w którym król Zygmunt Stary rezydował w czasie pielgrzymek na Jasną Górę.

Inicjatorem starań o odzyskanie praw miejskich był Tomasz Kucharski, wójt Olsztyna. Gmina musiała przejść całą skomplikowaną procedurę.

25 lutego 2019 roku rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn. Trzeba było jeszcze przekonać mieszkańców, aby poparli ten pomysł podczas konsultacji. Władzom gminy się udało.

Od 7 grudnia 2020 roku do 12 lutego 2021 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące nadania/przywrócenia praw miejskich Olsztynowi. Oddano 1173 głosy: 657 mieszkańców było za tym, aby Olsztyn zyskał prawa miejskie, 471 osób wyraziło zdanie przeciwne, 9 osób się wstrzymało, a 36 głosów było nieważnych.

Tomasz Kucharski podkreśla, że uzyskanie praw miejskich to szansa na rozwój, a jest ono logiczne, bo Olsztyn w przeszłości był już miastem, jego zabudowa ma charakter miejski, a nie wiejski, a w samym Olsztynie nie ma rolników.

Zdania mieszkańców są jedna podzielone. Wielu entuzjastów tego pomysłu cieszy się, że miejscowość zyska na prestiżu i liczą na rozwój Olsztyna. Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Mieszkańcy obawiają się, że po uzyskaniu praw miejskich koszty życia w Olsztynie pójdą w górę.

Od 1 stycznia 2022 roku status miast zyskają: Pruszcz (województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki), Izbica (województwo lubelskie, powiat krasnostawski), Lutomiersk (województwo łódzkie, powiat pabianicki), Bolimów (województwo łódzkie, powiat skierniewicki), Cegłów (województwo mazowieckie, powiat miński), Nowe Miasto (województwo mazowieckie, powiat płoński), Jedlnia-Letnisko (województwo mazowieckie, powiat radomski), Olsztyn (województwo śląskie, powiat częstochowski), Iwaniska (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski), Kaczory (województwo wielkopolskie, powiat pilski).

  • BM
Najnowsze artykuły