Wakacje kredytowe: na czym będą polegać?

14.05.2022

Wakacje kredytowe: na czym będą polegać?

Wyższe stopy procentowe i zwiększone raty kredytów to duży problem dla ogromnej części naszego społeczeństwa. Rządzący postanowili więc wesprzeć rodziny, które mają kredyty hipoteczne. Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. wakacje kredytowe i dopłaty do rat.

Wakacje kredytowe – do 8 miesięcy bez spłat rat kredytu

  • Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie rat spłaty kredytu – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.
  • Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotym polskim.
  • Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną przedłużone.
  • Wakacje kredytowe będą dotyczyć części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.

Ważne! 4 razy w 2022 r. i 4 razy w 2023 r. rata zostanie przesunięta do spłaty, bez odsetek. Dla osoby lub rodziny, która dziś płaci 2,4 tys. zł raty kredytu, oznacza to zmniejszenie obciążeń o 19,2 tys. zł w latach 2022-2023. Działania rządzących mają pomóc w spłacie kredytów około dwóm milionom rodzin.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też zmiany dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim wskaźnikiem jest WIBOR. – Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką. Jeśli sektor bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki – stwierdził premier. Zapowiedział również zmiany dotyczące oszczędności. – Zaproponuję w ciągu najbliższych dni nowe rozwiązania w zakresie oszczędności. Zarówno oszczędności, które powinny być oferowane Polakom przez sektor finansowy, jak również oszczędności, które już dzisiaj w Ministerstwie Finansów są proponowane – oświadczył szef rządu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Niezależnie od tego, już dziś kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów, mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Obecnie opiewa on na 600 mln zł, rządzący twierdzą, że wzrośnie do 2 mld zł. Będzie to pula do wykorzystania już w tym roku, a na kolejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie sektor bankowy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest rozwiązaniem, z którego Polacy mogą skorzystać już dziś. Maksymalne wsparcie to 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Część wsparcia może zostać umorzona.

Kto może skorzystać?

Wystarczy spełnić jeden z warunków:

  • Co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego.
  • Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów.
  • Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r.:

– 1552 zł /os. gospodarstwie 1 os.

– 1200 zł/os. w gospodarstwach wieloosobowych.

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

  • kg
Najnowsze artykuły