Walczą o bezpieczeństwo i stan dróg

06.04.2019

Walczą o bezpieczeństwo i stan dróg

W związku z budową autostrady A1 gmina Rędziny kolejny raz apeluje o stworzenie specjalnych obwodnic. – Budowa odcinka autostrady A1 w kierunku Łodzi to w rzeczywistości przebudowa istniejącej DK1. Drogi przebiegające przez naszą gminę będą więc pełnić funkcję dróg alternatywnych dla „jedynki”. Gmina nie zamierza dopuścić do ich zniszczenia, dlatego wnioskuje o wdrożenie niezbędnych rozwiązań – podkreśla wójt Paweł Militowski.

Temat wywołuje wiele kontrowersji. Przypomnijmy, już kilka lat temu gmina Rędziny wraz z władzami powiatowymi i innymi samorządami gminnymi, wnioskowała do GDDKiA oraz Ministerstwa Infrastruktury o budowę całkiem nowych odcinków w sąsiedztwie planowanej A1 na północ od Częstochowy. Apele w ministerstwie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Gmina się jednak nie poddaje i wystosowała kolejny wniosek. – Wzmożony ruch samochodowy, a przede wszystkim ciężarowy, negatywnie wpłynie na stan nawierzchni zarówno DK 91, jak i dróg powiatowych oraz gminnych na naszym terenie. Nie chodzi tylko o okres budowy A1, ponieważ także po oddaniu autostrady do użytku, nadal będą one trasami autostradowymi – tłumaczą przedstawiciele urzędu gminy w Rędzinach. – Ruch ten będzie jeszcze bardziej wzmożony w związku z budową węzła autostradowego w Kościelcu. Węzeł będzie także obsługiwał uczestników ruchu z gmin ościennych, takich jak: Kłomnice, Mstów, Mykanów i Kruszyna. Niestety nasze drogi – z uwagi na ich parametry i stan techniczny – nie są przygotowane do tak dużych obciążeń – dodają. Wójt gminy podkreśla, że już teraz droga krajowa nr 91 jest niebezpieczna dla pojazdów i pieszych (nierówna nawierzchnia, zapadnięte krawężniki, brak chodników). – Po wybudowaniu A1 zagrożenie jeszcze znacznie wzrośnie. Już dziś ruch jest tak duży, że bezpieczne korzystanie z dróg i przejść dla pieszych jest bardzo utrudnione. W związku z faktem, że nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów drogowych, bardzo szybko może dojść do wypadków, m.in. z udziałem dzieci. A trzeba pamiętać, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki szkół, przedszkoli oraz inne obiekty użyteczności publicznej i obiekty sakralne – tłumaczy wójt Paweł Militowski.

Apele od władz, jak na razie, skończyły się wykonaniem jedynie sygnalizacji świetlnej w Rudnikach oraz Rędzinach. Mieszkańcy kolejny raz zgłaszają swoje postulaty. Domagają się między innymi budowy obwodnic dla Kościelca, Rudnik i Marianki Rędzińskiej poprzez budowę czterech ciągów o łącznej długości 11 km. Chcą również poprawy bezpieczeństwa na DK-91 w gminie Rędziny poprzez:

  • budowę chodników oraz ścieżek rowerowych
  • budowę ronda oraz sygnalizacji świetlnej za wiaduktem w Rudnikach przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, czyli ul. Stalową
  • uregulowanie zjazdów bramowych z nieruchomości przyległych do DK-91
  • uregulowanie przystanków autobusowych oraz budowę brakujących zatok autobusowych
  • poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu poprzez przebudowę m.in. skrzyżowania DK 91 z ulicą Bankową w Rędzinach.

Władze i mieszkańcy chcą również pokrycia w całości kosztów odtworzenia dróg wyznaczonych jako objazdowe w czasie budowy A1 oraz ul. Nowej i Madalińskiej w Kościelcu. Apel społeczności lokalnej można poprzeć na stronie www.redziny.pl

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Rędziny
Najnowsze artykuły