escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Więcej młodych lekarzy w Częstochowie

21.11.2020

Więcej młodych lekarzy w Częstochowie

Kinga Gradzik, Natalia Oleksik i Bartosz Orlikowski to kolejna trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych, która podpisała z Częstochową umowy stypendialne w ramach programu „Dostępny Lekarz”. Po ukończeniu nauki rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

 

O tym jak potrzebni są lekarze, zwłaszcza w dobie pandemii nie trzeba nikogo przekonywać. Od ubiegłego roku Częstochowa realizuje program ,,Dostępny Lekarz”, który ma złagodzić braki kadrowe w szpitalu. Jego celem jest zachęcenie młodych lekarzy do pozostania na dłużej w naszym mieście. W ubiegłym roku pierwsza trójka stypendystów programu „Dostępny Lekarz” spełniając warunki uzyskała stypendium i zobowiązała się do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie na okres nie krótszy niż 3 lata. Teraz kolejne trzy osoby podpisały umowę z miastem. – Po sześciu latach studiów już wiem, czym bym chciała się zająć – na początek chcę szkolić się w zakresie tak szerokich specjalizacji, jakimi są pediatria, czy choroby wewnętrzne. Ze względu na prywatne perturbacje szczególne miejsce w moim sercu ma także neurologia – mówi jedna ze stypendystek Kinga Gradzik.

Miasto przyznaje stypendium studentce/studentowi VI roku studiów kierunku lekarskiego, która/y zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Zobowiązana/y jest to zrobić, po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. Stypendium (2 tys. zł. brutto miesięcznie) jest przyznawane na 9 miesięcy.

Przyznaje się je osobie, której średnia ocen za poprzedni rok akademicki jest nie mniejsza niż 3,5 oraz w przypadku: zaliczenia w terminie  V roku studiów tj. do 30 września danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, a także z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. – Uważam, że możliwość skorzystania ze Stypendium Miasta Częstochowy w ramach programu “Dostępny Lekarz” jest dla mnie formą wyróżnienia i mam nadzieję, że tego typu inicjatywy będą popularniejsze w naszym kraju – podkreśla Natalia Oleksik, studentka VI roku kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Trzecim stypendystą jest pochodzący z Częstochowy Bartosz Orlikowski, studiujący również na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. – W zasadzie od początku studiów myślałem o powrocie do rodzinnego miasta, nic mnie w Katowicach nie trzyma. Tutaj mam całą rodzinę, znajomych. Gdy usłyszałem o programie, który Urząd Miasta otwiera dla młodych lekarzy, upewniłem się tylko w przekonaniu, że jest to dobra decyzja. Zresztą wszystkie praktyki wakacyjne, jakie przyszło mi odbywać, odbywałem w częstochowskich szpitalach. Zawsze podobało mi się na oddziałach podejście lekarzy do młodszych kolegów, chęć przekazywania nam wiedzy, fajna atmosfera (co różniło się często od szpitali w Katowicach). W dużych ośrodkach klinicznych jesteś zawsze jednym z wielu, konkurencja jest ogromna. Wybierając Częstochowę myślę, że stawiam na rozwój oraz na szybką możliwość praktykowania zawodu lekarza – przyznaje.

Program „Dostępny Lekarz” składa się z trzech elementów (modułów). Pierwszy to stypendia, które właśnie – po zakończeniu naboru – otrzymało troje studentów uniwersytetów medycznych.  Drugi element programu – „Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza” – daje młodym medykom możliwość ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Trzeci moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”. Przewiduje on m.in. refundację podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji, jak również innych szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych (w zależności od potrzeb miejskiego szpitala).

 

  • kg
Najnowsze artykuły