Więcej niż się spodziewano

19.06.2018

Więcej niż się spodziewano

Jeszcze na dobre nie ruszyła przebudowa ulicy Kolejowej w Rzerzęczycach, a już wiadomo, że inwestycja w tej miejscowości będzie miała swoją kontynuację na dalszym odcinku i to jeszcze w tym roku.

Na początku czerwca Wojewoda Śląski zatwierdził listę rankingową dla Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Dofinansowanie jest przyznawane samorządom na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg gminnych i powiatowych.
Wśród 33 zadań, które uzyskały dofinansowanie znalazła się przebudowa ulicy Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach, która będzie realizowana na odcinku od torów kolejowych do boiska szkolnego. W ramach tej inwestycji na długości 1,2 km zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni z poszerzeniem do 6,0 m, obustronne chodniki oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Planowana wartość inwestycji wyniesie 2,4 mln zł, z czego środki z dofinansowania w wysokości 1,92 mln zł stanowią 80% wartości inwestycji, natomiast pozostała część tj. 480 tys. zł pokryta zostanie wspólnie z budżetu Powiatu i Gminy Kłomnice.
Jeszcze przed wakacjami ruszą procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania.
Szczegółową informację dot. Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania można znaleźć na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/kolejne-miliony-na-lokalne-drogi

  • kg
  • zdj. Starostwo Powiatowe Cz-wa
Najnowsze artykuły