Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę w sprawie uchwały śmieciowej

10.11.2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę w sprawie uchwały śmieciowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę radnego Piotra Wrony na częstochowską uchwałę śmieciową. W praktyce oznacza to, że po 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Częstochowy będą płacić za śmieci wobec dotychczasowych stawek.

Radny Piotr Wrona złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę śmieciową, która jego zdaniem była krzywdząca dla mieszkańców i niezgodna z obowiązującymi przepisami.

Radny podnosił w swojej skardze kwestię różnych stawek opłat za śmieci dla mieszkańców budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Zwracał również uwagę na fakt, że nad uchwałą śmieciową głosowało dwóch radnych, którzy nie powinni tego robić, bo zawodowo związani są z instytucjami odpowiadającymi za gospodarkę śmieciową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę w całości, uznając, że uchwała została podjęta zgodnie z obowiązującą ustawą, która przewiduje możliwość ustalenia różnych stawek opłat za śmieci w ramach jednej gminy. Sąd uznał również, że nie było podstaw wyłączenia dwójki radnych z głosowania, bo nie mieli w tym swojego osobistego interesu.

Skarżący może wystąpić do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku i wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W praktyce częstochowianie w 2022 roku nadal będą płacić według dotychczas obowiązujących stawek. W budynkach jednorodzinnych stawki wynoszą 29 zł od osoby za odpady segregowane i 58 zł od osoby za odpady niesegregowane. Mieszkańcy kamienic i bloków są rozliczani według klucza – 9,60 zł za metr sześcienny zużytej wody w przypadku segregowanych odpadów i 19,20 zł za metr sześcienny w przypadku odpadów niesegregowanych.

  • BM
Najnowsze artykuły