escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Wójt nagrodzony

25.10.2018

Wójt nagrodzony

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn otrzymał Samorządowego Oscara – Nagrodę im. Grzegorza Palki.

Nagrodę przyznaje Liga Krajowa – Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju samorządności w Polsce. Wójta nagrodzono w kategorii „działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym” za działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i kultury jurajskiego Olsztyna.

Nagroda im. Grzegorza Palki – polska nagroda samorządowa, przyznawana corocznie od 1998 roku przez Ligę Krajową, jest jedną z najbardziej prestiżowych wyróżnień samorządowych. Nagroda nadawana jest za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej i wręczana osobom, które w swych dokonaniach przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Przyznawana jest w trzech dziedzinach: ogólnopaństwowej, działalności samorządowej w wymiarze ogólnokrajowym oraz działań w samorządzie lokalnym w znaczeniu ponadlokalnym. Nagrodę im. Grzegorza Palki stanowi srebrny medal oraz dyplom. Przyznawane są także wyróżnienia.

W gronie dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. śp. prezydent RP Lech Kaczyński, premier Jerzy Buzek, ambasador USA Daniel Fried, zasłużeni posłowie i profesorowie a także wielu wybitnych samorządowców z gmin, powiatów i województw.

W tym roku razem z Wójtem nagrody odebrali:
W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju – za działania na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych i zmniejszenia dysproporcji między regionami
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Andrzej Matusiak – Dyrektor Stołecznej Estrady – za wybitne osiągnięcia w zakresie współtworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej
Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP – za koordynowanie projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego oraz skuteczną reprezentację interesów społeczności lokalnych
W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka – za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania orawskiego dziedzictwa kulturowego
Janina Kwiecień – Starosta kartuski – za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu

Nagrodę w imieniu Tomasza Kucharskiego odebrał jego syn – Karol.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Olsztyn
Najnowsze artykuły