escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Wybrali wykonawcę oczyszczalni ścieków

06.12.2018

Wybrali wykonawcę oczyszczalni ścieków

W drugim postępowaniu przetargowym udało się wyłonić wykonawcę, który wybuduje nową  oczyszczalnię ścieków w Karolinie. Inwestycja jest niezbędna dla przyjęcia ścieków z kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, planowanych do budowy w przyszłości.

– Wykonawcy nie udało znaleźć się w pierwszym postępowaniu przetargowym ogłoszonym w tym roku, ale na szczęście udało się w drugim – przypomina lokalny magistrat. Umowa na realizację robót budowlanych została już podpisana. Gmina zawarła ją z konsorcjum firm: P.B.i I. „ABT” sp. z o.o. w Częstochowie (lider), Grupa Szymbud sp. z o.o. z Kłomnic (partner) oraz ABT sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. z Częstochowy (partner). Wspomniane konsorcjum zadeklarowało wykonanie prac za 15 682 500 zł. Termin realizacji to 30 marca 2020 roku. Wykonawca wejdzie na plac budowy z początkiem 2019 roku.

Na sfinansowanie inwestycji gmina ma już zapewnioną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Jest to pożyczka w dużej części umarzalna, więc po zakończeniu prac nie będziemy musieli  zwracać całej przyznanej kwoty – podkreśla wójt. – Pożyczka z WFOŚiGW to najkorzystniejsze dla naszej gminy rozwiązanie, ponieważ nie ma obecnie możliwości pozyskania środków unijnych lub dofinansowań z innych źródeł na realizację tego rodzaju inwestycji – zwraca uwagę Paweł Militowski.

Przygotowania do realizacji tego kosztownego zadania władze gminy rozpoczęły już w pierwszych miesiącach kadencji 2014 – 2018. Najpierw zleciły opracowanie koncepcji, a następnie w oparciu o nią przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. I chociaż projektem gmina dysponowała już w 2016 roku, to sporo czasu zajęły starania o pomoc finansową na wykonanie robót budowlanych, których szacowany koszt przerasta możliwości budżetowe naszego samorządu.

Nowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia będzie miała przepustowość 2000 m3/ dobę. Dla porównania obecnie funkcjonujący obiekt wybudowany kilka lat temu, dysponuje przepustowością tylko 300 m3/dobę. Już teraz bliski jest osiągnięcia tej granicy, a przecież gmina rozbudowuje sieć kanalizacyjną, więc niebawem ścieków przybędzie. Nowy obiekt, który planowany jest do oddania w 2020 roku, będzie głównym i docelowym.

– Nowa oczyszczalnia będzie w stanie oczyścić ścieki z całej gminy. Mając instalację o tak dużych mocach przerobowych, po zakończeniu inwestycji możemy spokojnie skupić się na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej – mówi wójt Paweł Militowski.

Ponadto, żeby planowana oczyszczalnia mogła działać w pełnym wymiarze, gmina musi także ponieść koszt zapewnienia jej odpowiedniego źródła zasilania.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Rędziny
Najnowsze artykuły