Wycinaj bez zezwolenia

14.01.2017

Wycinaj bez zezwolenia

Do końca ubiegłego roku, właściciel działki, który chciał usunąć drzewo ze swojej posesji, musiał uzyskać zgodę urzędu gminy lub miasta. Jeżeli drzewo zostało wycięte bez takiego zezwolenia, gospodarz musiał liczyć się z nieproporcjonalnie wysoką karą, często wynoszącą dziesiątki, a nawet kilkaset tysięcy złotych. – Zaproponowane w nowelizacji ustawy zmiany zakładają, że osoby fizyczne nie muszą występować o zgodę na wycięcie drzewa na prywatnej działce, a co za tym idzie, nie będzie również potężnych kar za jej brak -twierdził Jan Szyszko, minister środowiska.

Nowa ustawa istotnie zwiększa uprawnienia właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy. Zgodnie z nią, bez zezwolenia można je wyciąć na prywatnej posesji pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dzięki tej regulacji nastąpić ma także ograniczenie niepotrzebnej biurokracji – do końca zeszłego roku znakomita większość, bo ponad 95 proc. – decyzji dotyczących wycinki drzew było pozytywnych. – Zniesienie ograniczeń w zakresie usuwania drzew jest realizacją postulatów polskiego społeczeństwa. To danie ludziom wolności wyboru i swobody działania w sferze ich prywatnej własności – zaznaczał Jan Szyszko, minister środowiska.

Mniejsza kontrola

Obowiązująca od pierwszego stycznia, nowa ustawa zakłada również zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów. Podwyższone zostały m.in. obwody drzew, co do których nie ma obowiązku zdobycia zezwolenia, a także obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie.

Z zezwoleń są zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany umożliwiające gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają one realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat. Stawki opłat nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

Celem projektowanej ustawy jest również umożliwienie zachowania na terenie lasów oraz w ich sąsiedztwie, wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE i chronionych gatunków ptaków.

Nowe przepisy budzą sprzeciw wśród organizacji ekologicznych, które biją na alarm w obawie o masowe usuwanie drzew. Ministerstwo Środowiska najwyraźniej liczy jednak na zdrowy rozsądek właścicieli działek i przedsiębiorców…

  • kg
  • zdj. arc
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły