Wydano ostrzeżenie: dziś możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia

10.07.2024

Wydano ostrzeżenie: dziś możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia

Biuro Prognoz Hydrologicznych ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Wydano 1 stopień zagrożenia, który będzie obowiązywać w środę, 10 lipca od godz. 16:00 do godz. 03:00 (11 lipca).

Obszar objęty zagrożeniem: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Kanał Mosiński, Wełna, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok,
Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, które na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą powodować gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwaga!

Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

  • red.
Najnowsze artykuły