Wydano znaczek pocztowy z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej

04.05.2022

Wydano znaczek pocztowy z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej

Na Jasnej Górze odbyła się prezentacja wyjątkowego znaczka, który dziś wszedł do obiegu. Upamiętnia on Matkę Bożą Jasnogórską Królową Polski. Znaczek powstał we współpracy z Zakonem Paulinów.

– Poczta Polska honoruje znaczkami te wydarzenia i postacie, które są dla nas ważne – podkreślił Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej SA, uzasadniając wydanie serii „Patroni Polski”, której ukoronowaniem jest walor z Maryją Jasnogórską. Zauważył, że misją Poczty Polskiej jest promowanie historii i kultury, polskiego ducha.

– Dla Polaków ważny jest duch, wiara, dlatego i my chcemy pokazywać kolejnym pokoleniom, młodym, że wiara tworzy nasze dziedzictwo, że Polacy trwali przez wieki przy Matce Bożej – mówił Wiesław Włodek .

Walor prezentuje jasnogórski cudowny obraz Maryi w sukni brylantowo-diamentowej z XVII w. w koronach, które są darem Jana Pawła II z 2005 r. Oprócz znaczka ukazała się, w limitowanej wersji, koperta FDC, czyli koperta Pierwszego Dnia Obiegu z datownikiem. Jest na niej rycina jasnogórskiego klasztoru z XIX w. W datowniku pokazany jest wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej z repliką korony ofiarowanej przez papieża Klemensa XI w 1717 r.

Nad merytorycznym przedstawieniem czuwał historyk o. Grzegorz Prus.

O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry , nawiązując do widocznej obok wizerunku Maryi ornamentyki z polskim orłem, zwrócił uwagę, że „Jasna Góra to miejsce, gdzie splatają się te dwa wątki: kult Matki Bożej, przywiązanie do krzyża Jezusa Chrystusa i patriotyczny, narodowy. Jest to miejsce, gdzie budowano naszą tożsamość, zwłaszcza wtedy, kiedy Polska nie istniała na mapach Europy. Pielgrzymi przybywali z trzech zaborów, aby tutaj szukać pocieszenia, że Polska kiedyś się odrodzi także jako państwo”.

Przeor zauważył też, że znaczki to małe dzieła sztuki, które dokumentują ważne wydarzenia, a kolekcjonując je, można też uczyć się historii.

Ciekawostką jest też druga forma wydawnicza – znaczek z przywieszką, na której znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej tłoczony na złotej folii. Ta forma wydawnicza jest numerowana i będzie dostępna w sprzedaży w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej w specjalnym folderze filatelistycznym w nakładzie 9 tys. sztuk.

Znaczek z Jasnogórską Królowa Polski to piąty walor z serii „Patroni Polski”. W 2018 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z podobizną św. Stanisława Kostki, w roku 2019 walor upamiętniający św. Wojciecha, w 2020 z podobizną św. Andrzeja Boboli, a w 2021 św. Stanisława ze Szczepanowa.

Wartość znaczka to 8 zł, a jego nakład wynosi 117 tys. sztuk.

Prezentacja odbyła się w Sali Rycerskiej, a poprowadził ją o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru na krakowskiej Skałce. Uczestniczyli w niej także Mariusz Dawid, dyrektor Biura Filatelistyki, Krzysztof Górski, dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego.

  • RED/BPJG
  • fot. BPJG
Najnowsze artykuły