escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Wyłudzili od firm ubezpieczeniowych 1,5 miliona zł

25.11.2021

Wyłudzili od firm ubezpieczeniowych 1,5 miliona zł

Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał na 5 lat więzienia i 20 tysięcy zł grzywny Marcina W., byłego naczelnika jednego z wydziałów w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Marcin W. stał na czele liczącej 34 osoby grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem odszkodowań z fikcyjnych kolizji drogowych. Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary od 6 miesięcy do 2 lat więzienia w zawieszeniu lub kary grzywny.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie w marcu 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 34 osobom, dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań z tytułu fikcyjnych kolizji drogowych.

Podczas śledztwa ustalono, że w latach 2009 – 2016 w Lublińcu oraz na terenie innych miejscowości województw śląskiego i opolskiego doszło do szeregu upozorowanych kolizji drogowych. Ich celem było wyłudzenie nienależnych odszkodowań.

Do kolizji sprawcy używali tanich samochodów zarejestrowanych w Polsce oraz pojazdów drogich marek, zarejestrowanych i ubezpieczonych w Niemczech, należących do osób pochodzących z Polski. Sprawcą upozorowanej kolizji był kierujący tanim samochodem, zarejestrowanym w Polsce. Przed policją przyznawał się on do spowodowania kolizji. Następnie właściciel pojazdu zarejestrowanego w Niemczech występował do ubezpieczyciela o odszkodowanie.

Uzyskiwane przez grupę korzyści majątkowe wynikały z zawyżania wysokości spowodowanej szkody.

Jak ustaliła prokuratura, przestępczym procederem kierował mieszkaniec powiatu lublinieckiego Marcin W. Był on udziałowcem i pracownikiem firmy pośredniczącej w likwidacji szkód. Marcin W. w przeszłości pełnił obowiązki naczelnika jednego z wydziałów w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.

Do zadań innych członków grupy należało osobiste uczestniczenie oraz pozyskiwanie osób, tzw. słupów, do udziału w pozorowanych kolizjach. W grupie znajdowały się też osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa.

Aktem oskarżenia objęto 21 upozorowanych kolizji drogowych, spowodowanych w ramach działalności grupy przestępczej oraz kilkanaście innych fikcyjnych kolizji. Kwoty wyłudzonych odszkodowań wynosiły od 7 tysięcy złotych do 133 tysięcy złotych.

Działalność oskarżonych doprowadziła firmy ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 1 miliona złotych.

Większość oskarżonych przyznała się do zarzucanych im przestępstw. Część z nich złożyło wnioski o wydanie wobec nich wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Wobec kierującego grupą przestępczą Marcina W., który nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów, zastosowano w śledztwie tymczasowe aresztowanie. Środek ten został następnie zamieniony przez prokuratora na poręczenie majątkowe w wysokości 120 tysięcy złotych, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa oszustwa zagrożone były karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a kierowanie taką grupą karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Śledztwo było prowadzone przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

W czerwcu 2019 przed Sądem Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces. 12 z 34 oskarżonych dobrowolnie poddało się karze. Pozostali sprawcy zostali skazani wyrokiem na karę od 6 miesięcy do 2 lat więzienia w zawieszeniu. Główny oskarżony Marcin W. został skazany na 5 lat więzienia i 20 tysięcy zł grzywny.

Drugi z głównych oskarżonych został skazany jedynie na 15 tysięcy zł grzywny, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary ze względu na to, że współpracował z organami ścigania. Skazani muszą również pokryć szkody wyrządzone towarzystwom ubezpieczeniowym, które opiewają na 1,5 miliona zł.

Wyrok jest nieprawomocny.

  • RED
Najnowsze artykuły