escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Wyprowadzka z kraju opodatkowana

25.08.2018

Wyprowadzka z kraju opodatkowana

Koniec z firmami przeskakującymi z jednego unijnego państwa do drugiego, by uniknąć podatków. Ministerstwo Finansów kończy pracę nad projektem za sprawą, którego w naszym kraju zostanie wprowadzony tzw. exit tax, czyli podatek od wyprowadzki. Dotyczy on nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa.

Informację na temat tzw. exit tax potwierdził wiceminister finansów Paweł Gruza. – Pragnę potwierdzić, iż w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa – napisał Gruza. Wiceminister doprecyzował, że chodzi o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. – Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem – twierdzi Gruza. Innymi słowy – nie jest zamysłem ustawy karanie “zwykłego Kowalskiego” za emigrację. Może natomiast stanowić pewną barierę dla firm, które będą chciały przenieść się za granicę nie ze względów podatkowych, ale biznesowych (np. wchodząc na nowe rynki).

Skąd pomysł na tego typu zmiany? Nagminną praktyką – szczególnie dużych firm – jest optymalizowanie podatkowe, poprzez przenoszenie centrali, części lub całości biznesu do innego kraju. Absolutnego zakazu przeprowadzki wprowadzić nie można. Wyjściem z sytuacji ma być więc obowiązek zapłaty podatku na rzecz opuszczanego kraju. Warto jednak zaznaczyć, że nowa danina to nie do końca autorski pomysł partii rządzącej. Na władzach wszystkich krajów Unii Europejskiej wymusza to dyrektywa ATAD z 2016 roku. Nakazuje ona ograniczenie migracji podatkowej na terenie Unii, głównie do krajów o bardzo łagodnej polityce fiskalnej. Co istotne jednak – unijna dyrektywa jest bardzo ogólna i nie określa ani stawek, ani zakresu nowego podatku. Resort finansów znacznie ją rozbudował – na przykład o opodatkowanie osób fizycznych. Na wprowadzenie nowych zasad Unia dała czas do końca 2019 roku, ale mówi się, że polski resort finansów chciałby wprowadzić exit tax od początku przyszłego roku.

  • kg
Najnowsze artykuły