Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

22.07.2018

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o rynku pracy. Wśród proponowanych zmian znalazło się między innymi podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Główny cel projektu ustawy to efektywniejsza pomoc osobom szukającym zatrudnienia i przedsiębiorcom poszukującym pracowników. – Po 14 latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy żegnamy tę ustawę. Ustawa idzie do lamusa. Dajemy nową propozycję – ustawę o rynku pracy – mówiła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trakcie konferencji prasowej w Warszawie. – Dobra sytuacja na rynku pracy to jest sytuacja, która stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy, a wiec osób biernych zawodowo – dodała.

I o to właśnie resortowi chodzi – dzięki nowym rozwiązaniom aktywizowanie osób, które są długotrwale bezrobotne ma być znacznie skuteczniejsze. Projekt zakłada między innymi podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego niego – do 130 proc. wysokości zasiłku podstawowego. Długość okresu uprawniającego do zasiłku będzie jedynym kryterium przyznania wyższego świadczenia – będzie ono natomiast niezależne od wieku.

Poza tym resort chciałby, aby pomoc świadczona przez urzędy była bardziej dostępna. Z tego też powodu chciałby znieść na przykład ograniczenia wiekowe przy przyznawaniu bonów stażowych, szkoleniowych i zasiedleniowych. Poza tym w górę ma również iść kwota stypendium stażowego, a długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni bez kwalifikacji będą mieli pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania na szkolenie. Przygotowano też rozwiązania dla rodaków, którzy powracają do kraju z zagranicy. W myśl nowych przepisów mogliby oni korzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestrowania się w urzędzie pracy.

Więcej z pomocy społecznej

Resort poinformował też, że – za sprawą decyzji Rady Ministrów – zweryfikowano kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),
dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy:

– kwota minimalna – do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %)

– kwota maksymalna – do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).
  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły