XIV Złaz Pieszy „Wiośnie na spotkanie”

17.03.2023

XIV Złaz Pieszy „Wiośnie na spotkanie”

W najbliższą sobotę, 18 marca odbędzie się XIV Złaz Pieszy  pt. „Wiośnie na spotkanie”. Jest to cykliczna impreza turystyczna współorganizowana przez RO PTTK i koło turystyczne “Wędrowniczek” Szkoły Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie.

– W tym roku uczestnicy spotkają się na Starym Rynku przy pomniku Częstocha i wędrować będziemy wzdłuż rzeki Warty. Łącznie do pokonania mamy około 8 km. Na mecie – w szkole – na wszystkich turystów czekać będzie gorąca kiełbaska, loteria fantowa oraz różnorodne konkursy sprawnościowe i nie tylko. Na ten moment w biurze RO PTTK na rajd zapisało się ponad 170 uczestników – dzieci i młodzież wraz z opiekunami różnych częstochowskich szkół – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK W CZĘSTOCHOWIE

XIV ZŁAZ TURYSTYCZNY
„Wiośnie na spotkanie”
Regulamin

I. CEL ZŁAZU:
• Poznanie okolic Częstochowy,
• Zdobycie wiedzy, umiejętności i sprawności turystycznej,
• Przybliżenie dzieciom i młodzieży dawnych zwyczajów ludowych.

II ORGANIZATORZY:
• Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie,
• SKKT PTTK „WĘDROWNICZEK” przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Z. Łęskiego w Często¬chowie.
Złaz odbędzie się pod patronatem i przy finansowym wsparciu: Urzędu Miasta w Częstochowie – Wydziału Kultury i Sportu

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁAZU :
• Złaz turystyczny „Wiośnie na spotkanie” odbędzie się w dniu 18 marca 2023 r. /sobota/,
• Zakończenie Złazu nastąpi ok. godz. 13:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Z. Łęskiego w Często¬chowie przy ul. Rozdolnej 5.

IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
• Pamiątkowa plakietka,
• Porcja kiełbasy z pieczywem i herbatą,
• Udział w loterii fantowej,
• Udział w konkursach:
o INDYWIDUALNYM na najładniejszą Marzannę, (tradycyjną i współczesną-ekologiczną),
o konkursie piosenki i wierszy z wiosną w treści (piosenki własnego autorstwa),
o inne konkursy sprawnościowe i nie tylko;
• Na mecie Złazu przodownik TP potwierdzał będzie książeczki OTP oraz kroniki rajdowe;
• Ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami) ubezpieczeni są w STU ERGO Hestia SA, pozostali natomiast w PZU SA.

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:
• W Złazie udział biorą dzieci, turyści indywidualni, rodziny turystyczne oraz drużyny zgłoszone przez szkoły, kluby PTTK, szczepy ZHP i inne organizacje wg wzoru:

XIII ZŁAZ TURYSTYCZNY „Wiośnie na spotkanie” – karta zgłoszenia /wzór/
Nazwa organizacji zgłaszającej: …………………………………………………..
Nazwisko i tel. kierownika drużyny:……………………………………………… ….
Lista uczestników :
LP NAZWISKO I IMIĘ NR LEG. PTTK

• Wpisowe wynosi 15,00 zł – od osoby.
• Ale dla członków PTTK 13,00 zł – – wymagane okazanie leg. PTTK 2022 lub 2023.
• Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane będą do dnia 14 marca br. w Biurze ROP PTTK przy Al. NMP 39/41, 42-200 Częstochowa (oprócz sobót i niedziel w godzinach 13:30-18:00). Informacje o Złazie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 34 324-21-20
• UWAGA !!! Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona!!! (decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłaty wpisowego).

VI. TRASY ZŁAZU:
• Nr 1. Start godz. 8:45 Stary Rynek /przy pomniku Częstocha/ – ul. Mirowska – ul. Nad Wartą – z biegiem Warty – Meta Złazu, SP 27 w Częstochowie /8 km/
• Nr 2. Trasy dowolne /minimum 7 km/, obowiązuje poświadczenie miejsca startu.

VII. PRZEBIEG IMPREZY:
• Drużyny, w składach wcześniej zgłoszonych, pod opieką nauczycieli lub rodziców zgłaszają się u kierownika trasy, a następnie przebywają podaną trasę.
• Świadczenia wydawane będą na Mecie Złazu w godz. 11:15 – 12:30.
• Zakończenie Złazu rozpocznie się ok. godz. 13:00.
• Powrót do centrum miasta autobusami linii 26 (rozkłady będą wywieszone na mecie):
Linia 26 kierunek Grabówka – odjazd 13:11, 13:44,
Linia 18 kierunek ul. Piłsudskiego – odjazd 12:56,

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz właściwego i kulturalnego zachowania się na trasach.
• Za zachowanie uczestników w trakcie dojazdu na start, w trakcie imprezy oraz powrotu odpowiedzialni są opiekunowie drużyn.
• Drużyny powinny posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Za szkody wyrządzone turystom i osobom trzecim organizatorzy nie odpowiadają. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika imprezy.

 

  • mat. pras. opr. pn
Najnowsze artykuły