escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Za dużo wypadków z udziałem pieszych!

15.06.2019

Za dużo wypadków z udziałem pieszych!

Na polskich drogach nagminnie dochodzi do wypadków na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Tylko w ubiegłym roku na tych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zdarzenia z udziałem pieszych stanowiły 14%. – Piesi, którzy zginęli w wypadku drogowym, stanowili aż 25,8% wszystkich zabitych. Chcemy zmniejszyć te liczby, a celem jest „zero” ofiar śmiertelnych – informuje GDDKiA. W tym celu przeprowadzony zostanie audyt.

Kontrola i działanie

Pracownicy GDDKiA prowadzą cykliczne kontrole dróg krajowych (w tym przejść) i analizują wypadkowość z udziałem pieszych. – Wyniki kontroli pokazują, że w kwestii poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych konieczne są dodatkowe działania. Dlatego też wychodzimy poza standardową budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, azyli na przejściach dla pieszych czy dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych – zapowiada GDDKiA.

Audyt 2019-2020

W latach 2019-2020 przeprowadzony zostanie audyt przejść dla pieszych. Czuwać nad nim będą audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA. Wnikliwie skontrolują wszystkie przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA, szczególnie zwracając uwagę na:

  • prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
  • warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,
  • stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
  • stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
  • możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,
  • prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
  • prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

– W pierwszym etapie przeprowadzimy audyt na tych przejściach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Przeprowadziliśmy już weryfikację danych dotyczących wypadków i wytypowaliśmy odcinki dróg do kontroli szczegółowej. Audyt przejść na tych odcinkach przeprowadzimy do końca lipca, a do końca roku opracowany zostanie raport z I etapu. Pozostałe przejścia sprawdzimy w 2020 roku – wyjaśnia GDDKiA.

Wyniki audytu mają przynieść realne skutki

Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do wykonania w następnej kolejności. Określi też jednolite zasady wyznaczania i budowy przejść dla pieszych. Wyniki zostaną również wykorzystane do stworzenia kompleksowego programu budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg krajowych. Efektem końcowym wszystkich działań ma być wzrost bezpieczeństwa pieszych i miejmy nadzieję, spadek ofiar śmiertelnych.

  • Katarzyna Gwara
Quiz - Czekolada

Kliknij w ikonkę w prawym dolnym rogu quizu,
aby go powiększyć.

Quiz - Elegancja

Kliknij w ikonkę w prawym dolnym rogu quizu,
aby go powiększyć.

Quiz - PRL

Kliknij w ikonkę w prawym dolnym rogu quizu,
aby go powiększyć.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły