Zakończył się pierwszy dzień Forum Prawnego organizowanego przez RIPH. Rozdano “Jurajskie Olimpy”

20.10.2022

Zakończył się pierwszy dzień Forum Prawnego organizowanego przez RIPH. Rozdano “Jurajskie Olimpy”

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Aleksander Klepacz, Michał Kula, Adam Hutyra, Jerzy Kędziora, Jakub Błaszczykowski i CKM Włókniarz Częstochowa to tegoroczni laureaci konkursu Jurajskie Olimpy. Dzisiejsza gala zakończyła pierwszy dzień Forum Prawnego organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie.

Podczas uroczystości rozdania Jurajskich Olimpów przemawiali Tadeusz Szymanek – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Czestochowie, Andrzej Broniewski – Prezes Zarzadu Regionalnej Izby Przemyslowo Handlowej w Czestochowie, Mec. Jacek Będkowski z Okręgowej Izby Radców Prawnych. Nagrody laureatom wręczali: Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Mec. Jacek Będkowski i Tomasz Król z Agencji Rozwoju Przemysłu. Jurajskie Olimpy przyznawane są osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Miasta Częstochowy i regionu. Galę uświetnił występ zespołu Olek Klepacz & Dźwiękoszczelni.

Forum Naukowe pn. „Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego” rozpoczęło się dziś rano. Po oficjalnym otwarciu odbywały się panele, w ramach których podejmowano tematy takie jak warunki podjęcia działalności gospodarczej i możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych na działalność tzw. start up-ów z uwzględnieniem problematyki tzw. prostej spółki akcyjnej, sukcesja przedsiębiorstw – firm rodzinnych, pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji i problematyka zastojów płatniczych oraz zabezpieczania wierzytelności. Pierwszy dzień Forum zakończył się Galą Konkursu Jurajskie Olimpy. Jutro w ramach wydarzenia organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową odbędą się kolejne panele, podczas których podejmowane zostaną tematy podatków i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem tzw. estońskiego modelu opodatkowania działalności gospodarczej oraz prawa zamówień publicznych oraz problematyki umów cywilnoprawnych w zamówieniach publicznych.

  • pn
Najnowsze artykuły