Zastrzelono wilka. Jest akt oskarżenia

09.09.2022

Zastrzelono wilka. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu skierowała do Sądu Rejonowego w Lublińcu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu obywatelowi Litwy, dotyczący zabicia wilka w trakcie polowania w Nadleśnictwie Koszęcin. Biegły uznał, że oskarżony oddając strzał do wilka, naruszył w sposób rażący zasady sztuki łowieckiej. Oskarżony, który z zawodu jest weterynarzem, nie był w przeszłości karany. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Na terenie Nadleśnictwa Koszęcin 30 listopada 2021 roku odbywało się zbiorowe polowanie, w którym wzięło udział 30 myśliwych z Litwy. Myśliwy, który znajdował się na 2-metrowej ambonie, oddał 2 strzały z odległości około 80 metrów w kierunku zwierzęcia. Po udaniu się na miejsce naganiacz stwierdził, że zastrzelone zwierzę to nie lis, tylko wilk. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że myśliwy był trzeźwy.
Samo polowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki łowieckiej i przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania – uznał biegły sądowy z zakresu leśnictwa i łowiectwa. Podkreślił również, że uczestnicy polowania na odprawie zostali poinformowani przez leśniczego, iż na obszarze polowania występuje wilk, który pozostaje pod ochroną gatunkową. Oczywiście informacje te zostały przekazane myśliwym za pośrednictwem tłumacza. Jednocześnie biegły uznał, że oskarżony, oddając strzał do wilka naruszył w sposób rażący zasady sztuki łowieckiej. Według biegłego wilk i lis różnią się zasadniczo wyglądem, wielkością, sposobem poruszania i zachowaniem. W związku z tym nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, aby można je rozróżnić. Rzecznik Prasowy prokurator Tomasz Ozimek poinformował, że w  postępowaniu obywatelowi Litwy przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt i art.52 pkt.6 ustawy Prawo łowieckie (zabicie zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy). Przesłuchany w charakterze podejrzanego myśliwy przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że oddając strzał do wilka był przekonany, iż strzela do lisa. Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

  • Teresa Szajer
Najnowsze artykuły