Zazieleniłeś swój budynek? Możesz liczyć na niższy podatek

04.03.2022

Zazieleniłeś swój budynek? Możesz liczyć na niższy podatek

Miasto chce, aby Częstochowa stała się bardziej zielona. Dlatego też ma propozycję dla właścicieli domów. Jeśli ci zazielenią dachy lub elewacje swoich budynków, mogą liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Odpowiednią uchwałę w tej sprawie przyjęli miejscy radni. Według jej założeń od 1 stycznia 2023 roku częstochowianki i częstochowianie będą mogli liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości (do wysokości 50%), jeśli w 2022 roku zazielenią dachy lub elewacje swoich domów.

Nowe zwolnienie podatkowe dotyczy budynków mieszkalnych lub ich części, w których:
– zostały wykonane i są utrzymywane nasadzenia roślin wieloletnich (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 10 cm) na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością;
– zostały zainstalowane i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne (instalacje  obsadzone roślinami), stanowiące co najmniej 75 procent powierzchni ściany zewnętrznej, na której zostały utworzone te ogrody;
– została obsadzona pnącymi roślinami wieloletnimi, których korzenie znajdują się w ziemi, i jest utrzymywana fasada, na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50 procent powierzchni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnienie będzie dotyczyć wyłącznie budynków mieszkalnych. Nie będą temu podlegać powierzchnie użytkowe budynków mieszkalnych lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolnienie będzie przysługiwać po złożeniu odpowiednich dokumentów, w terminie do 31 stycznia roku, w którym po raz pierwszy przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Uchwała nie jest adresowana do przedsiębiorców, dlatego też nie stanowi programu pomocy de
minimis. Miasto za sprawą tej uchwały chce zachęcić mieszkańców do tworzenia zielonych dachów, zielonych
fasad lub instalowania ogrodów wertykalnych. – Zielone dachy jak również zielone fasady, czy też ogrody
wertykalne pełnią nie tylko funkcje estetyczne, ale też oferują korzyści w postaci: dostarczania wody do
atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci, eliminacji drobnych zanieczyszczeń powietrza – czytamy w uzasadnieniu.

  • kg
Najnowsze artykuły