Zdecydowaliśmy na co wydać ponad dziewięć milionów

08.10.2019

Zdecydowaliśmy na co wydać ponad dziewięć milionów

Zakup umundurowania dla strażaków, domki dla wolno żyjących kotów, aktywne światła w nocy, darmowa sterylizacja i kastracja dla psów i kotów, dinopark, warsztaty plastyczno – kinezjologiczne – między innymi takie zadania zostaną zrealizowane w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Powstaną też nowe place zabaw, chodniki, zieleńce, odbywać się będą zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne. W sumie wybraliśmy 127 pomysłów na łączną kwotę blisko 9,5 miliona złotych. Swój głos oddało ponad 17,5 tysiąca częstochowian.

Budżet obywatelski cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród częstochowian i częstochowianek. Świadczą o tym liczby: od 2014 roku, w 5 edycjach budżetu obywatelskiego, zgłoszono ponad 3,5 tysiąca projektów. Z kolei do realizacji wybrano 541 zadań za łączną kwotę ponad 37 milionów złotych.

W tym roku częstochowianie wybierali spośród 423 propozycji zadań. Swój głos oddało ponad 17,5 tysiąca mieszkańców powyżej 13. roku życia. Ostatecznie do realizacji wybraliśmy 127 pomysłów – 9 ogólnomiejskich i 118 dzielnicowych. Dzielona pula środków na zadania w piątej edycji budżetu wynosiła blisko 9,5 miliona złotych (9 468 489 zł), w tym: na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeszło 2 miliony (2 367 122 zł) oraz na zadania o charakterze dzielnicowym – nieco ponad 7 milionów (7 101 367 zł).

Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej punktów zdobył projekt związany z rewitalizacją i zmianą nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSIR Raków oraz doposażeniem specjalistycznej infrastruktury. Koszt realizacja zadania to 1 milion 150 tysięcy złotych. Propozycją, która cieszyła się równie dużym zainteresowaniem głosujących był projekt AS – Aktywne Społeczeństwo – w ramach którego doposażone zostaną place rodzinnej rekreacji w sześciu dzielnicach naszego miasta (Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom oraz Wyczerpy-Aniołów). Projekt pochłonie 1 milion 116 tysięcy złotych. Trzecie miejsce zajął pomysł obejmujący zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie – Kuźnica Marianowa (25 000 zł). Ponadto, w przyszłym roku w naszym mieście zakupiony zostanie sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów  (32 000 zł), pojawią się domki dla wolno żyjących kotów (4 000 zł), powstaną światła aktywne w nocy na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i al. Bohaterów Monte Cassino (3 000 zł), kilkanaście bibliotek osiedlowych zostanie wyposażonych w drukarki i kserokopiarki (5 000 zł). Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z darmowej sterylizacji/kastracji psów i kotów (31 000 zł), a miasto będzie oczyszczone z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich (500 zł).

W zadaniach dzielnicowych wnioski dotyczyły tradycyjnie różnych  obszarów życia miasta. Powstaną więc place zabaw, siłownie w plenerze, chodniki, zieleńce, progi zwalniające, stacje rowerów miejskich. Odbywać się będą pikniki, zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne –  wśród nich między innymi kurs języka hiszpańskiego, zajęcia kalisteniki z trenerem, zajęcia jogi, a w kilku dzielnicach plenerowe pokazy filmów. Doposażone zostaną niektóre filie biblioteki oraz jednostki OSP. Poza tym uznanie w głosowaniu zdobyły takie zadania jak np. Zdrowy strażak to czysty strażak – zakup urządzeń do higieny umundurowania (Dźbów), zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmowej z ul. Kuronia (Kiedrzyn), klomby Marcin, Jan, Robert i Paweł (Ostatni Grosz), Dinopark na Promenadzie (Północ), ogród sensoryczny dla dzieci (Raków), konkurs na najpiękniejsze bożonarodzeniowe świąteczne podwórko (Stradom).

Najaktywniejszą dzielnicą w głosowaniu był ponownie Kiedrzyn. Dzielnica ta w nagrodę otrzyma wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej i pul dzielnicowych. W sumie będzie to blisko 80 tysięcy złotych. Pozwolą one na sfinansowanie dodatkowo trzech zadań. Najniższą frekwencję odnotowano natomiast na Grabówce.

Wybrane do realizacji w 2020 r. wszystkie zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe w ramach budżetu obywatelskiego można sprawdzić na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

  • Katarzyna Gwara
Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły