escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Zgłoś pracę o Częstochowie i wygraj pieniądze

06.12.2019

Zgłoś pracę o Częstochowie i wygraj pieniądze

Uwaga absolwenci częstochowskich uczelni wyższych! Napisaliście pracę związaną z problematyką częstochowską? Zgłoście ją do konkursu ogłoszonego przez miasto. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs skierowany jest do absolwentów częstochowskich uczelni wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z naszym miastem. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2018/2019.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej, należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta  Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Laureaci najlepszych prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne. Nagroda prezydenta wynosi 3000 zł brutto, a wyróżnienie 1000 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Laureaci zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, prezydent zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1)    pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2)    wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,
3)    potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
4)    streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły