escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Zgłoś pracę o Częstochowie i wygraj pieniądze

06.12.2019

Zgłoś pracę o Częstochowie i wygraj pieniądze

Uwaga absolwenci częstochowskich uczelni wyższych! Napisaliście pracę związaną z problematyką częstochowską? Zgłoście ją do konkursu ogłoszonego przez miasto. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs skierowany jest do absolwentów częstochowskich uczelni wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z naszym miastem. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2018/2019.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej, należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta  Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Laureaci najlepszych prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne. Nagroda prezydenta wynosi 3000 zł brutto, a wyróżnienie 1000 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Laureaci zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, prezydent zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1)    pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2)    wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,
3)    potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
4)    streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

  • Katarzyna Gwara

Wybieramy najpopularniejszych sportowców!

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 stycznia podczas obrad kapituły, a wręczenie nagród 7 lutego. Przyznana zostanie również statuetka od internautów. Głosować można za pośrednictwem naszej strony internetowej www.zycieczestochowy.pl oraz kuponów publikowanych w gazecie.

Plebiscyt 2020 - zawodnicy

Plebiscyt 2020 - szkoleniowcy

Plebiscyt 2020 - działacze

Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły