„Zielona” ulga weszła w życie

03.04.2022

„Zielona” ulga weszła w życie

Osoby, które zazielenią dachy lub elewacje swoich budynków, mogą liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zapisy uchwały regulującej tę kwestię weszły już w życie.

Według założeń uchwały od 1 stycznia 2023 roku częstochowianki i częstochowianie będą mogli liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości (do wysokości 50%), jeśli w 2022 roku zazielenią dachy lub elewacje swoich domów.

Nowe zwolnienie podatkowe dotyczy budynków mieszkalnych lub ich części, w których:
– zostały wykonane i są utrzymywane nasadzenia roślin wieloletnich (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 10 cm) na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością;
– zostały zainstalowane i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne (instalacje  obsadzone roślinami), stanowiące co najmniej 75 procent powierzchni ściany zewnętrznej, na której zostały utworzone te ogrody;
– została obsadzona pnącymi roślinami wieloletnimi, których korzenie znajdują się w ziemi, i jest utrzymywana fasada, na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50 procent powierzchni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres 5 lat, do wysokości 50 procent należnego od tego budynku, podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy. Zwolnienie będzie dotyczyć wyłącznie budynków mieszkalnych. Nie będą temu podlegać powierzchnie użytkowe budynków mieszkalnych lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolnienie będzie przysługiwać po złożeniu odpowiednich dokumentów, w terminie do 31 stycznia roku, w którym po raz pierwszy przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Uchwała obowiązuje do końca 2023 roku.

  • kg
Najnowsze artykuły