Zmarł Mieczysław Hrehorów – nestor częstochowskiego sportu akademickiego

21.09.2022

Zmarł Mieczysław Hrehorów – nestor częstochowskiego sportu akademickiego

Mieczysław Hrehorów, jeden z najbardziej znanych i zasłużonych działaczy w dziedzinie kultury fizycznej, zmarł dziś, 21 września w wieku 98 lat. –  Żegnamy  Nestora AZS, Autorytet moralny,  Erudytę, Eleganta, a przede wszystkim  wspaniałego kolegę – poinformował w specjalnym komunikacie Klub Seniora AZS.

O Śp. Mieczysławie Hrehorowie:

Urodził się 11 lutego  1924 roku w Złoczowie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wychowywał się w wielopokoleniowej rodzinie katolickiej i patriotycznej. Najwięcej  czasu wolnego  spędzał  z rówieśnikami pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego i polskiego. W tej  zbiorowości zdobywał wykształcenie i doskonalił  się sportowo. Jego pasją była piłka siatkowa oraz turystyka w tym wycieczki górskie i narciarstwo. Do tych dyscyplin miał szczególne predyspozycje.  Niestety II wojna światowa  przerwała realizację jego  marzeń sportowych.  Przeżył trzy okupacje:  sowiecka ( 17.09.1939-1941), niemiecką (1941-1944) i  po raz drugi sowiecką (1944-1945).

Z Kresów do Częstochowy  przybył 7 września 1945 r. Od początku pobytu w grodzie pod Jasną Górą związał się ze środowiskiem sportowym.  W listopadzie 1946 r.  rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno- Handlowej (rozważał  też studia w Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Za namową  starszego kolegi  Bogdana Hoffmana w towarzystwie  Tadeusza Bojanka reaktywował w 1946 r. Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie.  Mieczysław Hrehorów wymyślił dla AZS Częstochowa  białe barwy,  a gryf  przyozdobił złotą  obwódką (te dwa symbole towarzyszą  Częstochowie już siedemdziesiąt sześć lat).  W latach czterdziestych XX wieku  organizował elitarne reprezentacyjne akademickie bale (taniec  także był jego pasją), z których dochód przeznaczono na działalność statutową AZS.  Jego talenty organizacyjne i pedagogiczne  zostały w pełni  wykorzystane  dla potrzeb sportu  w Częstochowie. Kierunek ten okazał się trafionym wyborem życiowym.  Tu z Panią Krystyną (uprawiała pływanie w AZS Częstochowa) założył rodzinę, szefował  częstochowskim firmom budowalnym, budował obiekty sportowe. Przewodził pracom Klubu Seniora AZS Częstochowa (dokładnie 52 lata). Był inicjatorem spotkań opłatkowo-noworocznych AZS a także wielu imprez sportowych organizowanych dla Częstochowian. Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego. Działacz harcerski. Popularyzator turystyki. Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich. W artykułach publicystycznych,  a ostatnio na  licznych spotkaniach z  częstochowską młodzieżą szkolną  przybliżał  problematykę Kresów Wschodnich i  warunki życia w pierwszym pięcioleciu w powojennej Częstochowie.  Doczekał się monografii   autorstwa dr Ryszarda Stefaniaka  „Mieczysław Zbigniew Hrehorów – Historia jednego niezwykłego życia”.

na podstawie informacji Klubu Seniora AZS

 

  • pn
Najnowsze artykuły