Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta

04.02.2023

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta

Z początkiem lutego w Urzędzie Miasta Częstochowy wprowadzane są zmiany organizacyjne. Dotychczasowe Biuro Inżyniera Ruchu oraz Wydział Kontroli zamieniły się w Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli. Wydział Kultury, Promocji i Sportu będzie po prostu Wydziałem Kultury i Sportu – promocją zajmie się Wydział Informacji i Komunikacji. Powstało też Biuro Ładu Korporacyjnego, w którego strukturze znalazło się m.in. Centrum Obsługi Inwestora oraz część zadań dotychczasowej Kancelarii Prezydenta.

Jak podkreśla częstochowski magistrat zmiany mają na celu optymalizację realizacji zadań w niektórych obszarach działań administracji samorządowej i są to zmiany o charakterze wewnętrznym,  więc nie wpływają istotnie na zmiany w obsłudze interesantów.

– Licencje przewozowe, zadania związane z optymalizacją zaopatrzenia w media oraz większość miejskich zadań kontrolnych znalazły się w zakresie działania Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli powstałego w miejsce dotychczasowego Biura Inżyniera Ruchu oraz Wydziału Kontroli. Zadania kontrolne dotyczące kontroli podatkowej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przechodzą do Wydziału Podatków i Opłat – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Zmiany sięgnęły także Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, który od nowego miesiąca staje się po prostu Wydziałem Kultury i Sportu. Naczelnikiem tego wydziału został Robert Jasiak, który dotychczas pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Dyrektorką OPK będzie natomiast Ewa Kłosińska, która do niedawna pełniła funkcję szefowej biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Zadania związane z informacją i promocją miasta będzie realizować Wydział Informacji i Komunikacji.

– Koordynacją przedsięwzięć wymagających współdziałania różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów, prowadzeniem współpracy zagranicznej, krajowej współpracy w ramach federacji samorządowych oraz Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej zajmie się powstałe Biuro Ładu Korporacyjnego. W związku z tym w strukturze Biura znalazło się m.in. Centrum Obsługi Inwestora, a także część zadań dotychczasowej Kancelarii Prezydenta – dodaje częstochowski magistrat i zapewnia, że wszystkie te zmiany nie niosą istotnych modyfikacji z punktu widzenia obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy, a kluczowe dla obsługi mieszkanek i mieszkańców wydziały i referaty UM pracują bez zmian, w dotychczasowych lokalizacjach.

– Częściowa reorganizacja nie skutkuje też zwiększeniem liczby pracowników Urzędu Miasta, a oprócz zmiany personalnej w Wydziale Kultury i Sportu oraz OPK Gaude Mater na innych stanowiskach pozostają osoby pełniące dotychczas w UM funkcje kierownicze – podkreśla Urząd Miasta.

  • opr. pn
Najnowsze artykuły