Zmiany w pakiecie onkologicznym

29.07.2017

Zmiany w pakiecie onkologicznym

Resort zdrowia uprościł sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Dotychczas świadczeniodawca przekazywał takie dane (w szpitalach i AOS) co miesiąc właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ.

Lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych są uprawnieni do wystawiania kart DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego.

– Zrezygnowaliśmy z przepisów dotyczących wskaźnika rozpoznawania nowotworów przypisanego lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczas po przekroczeniu minimalnej wartości wskaźnika lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty DILO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów – informuje biuro prasowe MZ. – Zrezygnowaliśmy z obowiązku zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) przez lekarza, który stwierdził nowotwór złośliwy. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że obowiązek ten nie przyczynił się ani do wzrostu zgłaszalności, ani poprawy jakości danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Nowotworów. Świadczeniodawcy nadal są zobowiązani do dokonywania odpowiednich zgłoszeń. Uprościliśmy zawartość danych w karcie DILO – rezygnacja z pól dotyczących danych związanych z Krajowym Rejestrem Nowotworów. Pozwoliło to na istotne zmniejszenie objętości dokumentu – podkreśla.

MZ rozszerzyło zakres diagnostyki i leczenia w ramach pakietu (z „nowotwór złośliwy” na „nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy”), co umożliwiło objęcie pakietem m.in. łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego. Minister zdrowia podejmuje również działania w innych obszarach, które mają na celu zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów z chorobami nowotworowymi: zaakceptował plan taryfikacji na rok 2018, obejmujący m.in. świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  w leczeniu chorób nowotworowych. W celu zapewnienia pacjentom wysokiej jakości świadczeń onkologicznych zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wypracowanie założeń do modelu opieki kompleksowej w onkologii – aktualnie trwają prace nad kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami piersi. Prace analityczne obejmują analizę rozwiązań systemowych w innych krajach, przegląd literatury w tym zakresie oraz konsultacje robocze ze środowiskiem medycznym przy jednoczesnym uznaniu głosu przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Przygotowywany model składa się z kilku podstawowych modułów:

– skryning (profilaktyka i edukacja),

  • – diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • – leczenie chirurgiczne,
  • – leczenie chirurgiczne z zakresu rekonstrukcji piersi,
  • – leczenie radioterapią (tryb ambulatoryjny),
  • – leczenie systemowe (tryb ambulatoryjny),
  • – rehabilitacja onkologiczna – psychofizyczna (w tym edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne),
  • – specjalistyczna opieka onkologiczna (monitorowanie stanu pacjenta po ukończeniu terapii),
  • – opieka paliatywna/ hospicyjna.
  • mag
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły