Zostań autorem uczelnianego hymnu! UJD ogłasza konkurs

07.07.2023

Zostań autorem uczelnianego hymnu! UJD ogłasza konkurs

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zachęca wszystkich do udziału w konkursie na opracowanie Hymnu Uczelni – utworu, który wzmocni poczucie przynależności do wspólnoty akademickiej.  Zgłoszenia nadsyłać można do 16 października 2023 r.

Uczelniany hymn to element który scala i wyróżnia akademicką społeczność. Wzmacnia poczucie wspólnoty i przynależności. Jest też stałym elementem najważniejszych uroczystości i wydarzeń uniwersyteckich. Powinien zatem wyrażać ducha danej uczelni. Do tych, którym bliska jest wiedza o częstochowskim Uniwersytecie i potrafią wyrazić ją w słowach i odpowiednio dobranej melodii, Uniwersytet Jana Długosza skierował konkurs.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą więc wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Zgłoszone teksty i oprawa muzyczna nie mogą być jednak wcześniej publikowane ani nagradzane. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową pod względem zgodności utworu z tematem i jego atrakcyjności, sposobu przedstawienia Uczelni, walorów artystycznych oraz poprawności merytorycznej i językowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej UJD (ul. Waszyngtona 4/8) w zaklejonej kopercie, opatrzonej podpisem „Konkurs na Hymn Uczelni” . Ostateczny termin złożenia prac konkursowych minie 16 października o godz. 12:00.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej organizatora.

Opr. mz

  • mz
Najnowsze artykuły