Zostań młodym mistrzem budownictwa!

19.04.2022

Zostań młodym mistrzem budownictwa!

Reprezentacje piętnastu szkół z województwa śląskiego będą rywalizować w piątej już edycji konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”. Organizuje go Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. Każda z nich oddelegowuje jedną trzyosobową drużynę, która wykazuje się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze ogólnobudowlanym. Współzawodnictwo przebiega równocześnie w dwóch częściach. W części projektowej, odbywającej się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej jedna osoba z drużyny wykonuje zadanie projektowe składające się z zadania otwartego dotyczącego sporządzenia przedmiaru robót,  zapotrzebowania materiałowego, wykazu niezbędnych narzędzi i sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej, a także harmonogramu robót. Równocześnie w zespole pracowni budowlanych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego toczy się część praktyczna konkursu. W konkurencjach liczy się nie tylko czas, ale i dokładność wykonania zadania. Najlepszą ekipą będzie ta, która zdobędzie najwięcej punktów. W czasie, gdy zawodnicy rywalizują ze sobą, ich opiekunowie uczestniczą w zorganizowanym przez Wydział Budownictwa szkoleniu prowadzonym przez prelegenta wydziału.

  • kg
Najnowsze artykuły