17.11.2017

ZUS odmówił Ci prawa do należnego świadczenia? Odwołaj się do sądu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję? Odmówił Ci prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, czy też świadczenia przedemerytalnego? Nie zgadzasz się z nią i uważasz, że jest dla Ciebie krzywdząca?

Odwołaj się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Niech niezależny i bezstronny Sąd zweryfikuje decyzję ZUS-u i oceni czy jest ona zasadna.

Odwołanie od decyzji możesz wnieść na trzy sposoby:

a) pisemnie, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję (najczęściej praktykowany sposób),

b) ustnie do protokołu sporządzonego przez organ rentowy,

c) ustnie do protokołu we właściwym sądzie.

Pamiętaj, aby zachować termin do wniesienia odwołania. Masz na to tylko miesiąc od dnia doręczenia Ci decyzji. Gdy wniesiesz odwołanie po terminie Sąd je odrzuci bez merytorycznego rozpoznawania sprawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przekroczenie terminu nie jest znaczne i nastąpiło bez winy odwołującego, które to okoliczności należy wykazać.

Wniesienie odwołania spowoduje, że organ rentowy niezwłocznie przekaże je wraz z aktami Twojej sprawy do Sądu. ZUS ma 30 dni na rozważenie, czy podtrzymuje swoją decyzję. Samodzielnie może bowiem uznać odwołanie w całości za słuszne, wówczas zmieni zaskarżoną decyzję bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

W treści odwołania należy opisać dokładnie stan faktyczny i powołać wszelkie możliwe dowody, poświadczające Twoje racje wraz z odpowiednią argumentacją. Jeżeli sprawa tego wymaga zawnioskuj o powołanie świadków lub też biegłych sądowych, którzy nie są związani z ZUS-em i bezstronnie dokonają oceny np. stanu twojego zdrowia.

Nieważne czy decyzja odmowna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy emerytury pomostowej, zasiłku chorobowego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy świadczenia przedemerytalnego. Każda z nich może okazać się pomyłką ZUS-u.

Strona wnosząca odwołanie do Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych jest zwolniona z kosztów sądowych. Jeżeli jednak przegrasz sprawę, a ZUS był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, będziesz musiał uiścić koszty zastępstwa procesowego. Postępowanie sądowe zainicjowane Twoim odwołaniem kończy się wydaniem wyroku. Od niekorzystnej decyzji Sądu przysługuje apelacja do Sądu wyższej instancji.

Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Prawidłowo sporządzone i wniesione w terminie odwołanie może zmienić decyzję organu rentowego na Twoją korzyść.

 

 

Katarzyna Brodziak- Grzyb Radca Prawny

  • Katarzyna Brodziak- Grzyb Radca Prawny
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły