escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Związek Miast Polskich: rząd RP nie traktuje Polaków w sposób odpowiedzialny!

23.11.2021

Związek Miast Polskich: rząd RP nie traktuje Polaków w sposób odpowiedzialny!

Związek Miast Polskich wydał oświadczenie, w którym zarzuca rządzącym brak działań w celu powstrzymania fali epidemii koronawirusa. Domaga się od władz centralnych natychmiastowego ustosunkowania się do przedstawionych faktów i wyciągnięcia wniosków dotyczących odpowiedzialności za ten stan.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na po­czątku sierpnia 2021 r. stwierdził, że „czwarta fala już się rozpo­częła”. Minister zapowiedział wówczas, że „w razie prze­kroczenia 1000 zakażeń na dobę wprowadzone zostaną obostrzenia”. Kraj miał być podzielony na strefy, a restrykcje wprowadzane lokalnie. Decydować miała liczba zakażeń w relacji do liczby mieszkańców danego regionu oraz poziom zaszczepienia. Rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, zapowiedział także, iż z części obostrzeń będą wyłączone osoby zaszczepione. Niestety politycy PiS-u zablokowali zapowiedziane działania, a powodem tej decyzji jest – naszym zdaniem – strach o słupki poparcia w kontekście wysokiej inflacji. Równocześnie rzecznik resortu zdrowia mówi wprost o obawie przed ewentualnymi protestami społecznymi – czytamy w stanowisku przygotowanym przez ZMP.

W oświadczeniu ZMP wylicza przyczyny dramatycznego przebiegu obecnej fali epidemii:

a) niski poziom wyszczepienia, który jest efektem braku rzetelnej informacji ze strony władz centralnych oraz bra­ku stanowczych działań na rzecz skutecznego zabezpieczenia społeczeństwa przed tymi, którzy nie poddali się szczepieniom;

b) nieprzestrzeganie, często wręcz lekceważenie, obowiązujących obostrzeń sanitarnych, co jest skutkiem ich nie­egzekwowania przez uprawnione państwowe służby;

c) doprowadzenie do sytuacji, w której głównymi miejscami rozwoju epidemii są szkoły i przedszkola, na skutek komp­letnego zlekceważenia sytuacji przez resort edukacji, który nie podjął żadnych kroków na rzecz właściwego, sanitarno-epidemiologicznego zabezpieczenia systemu oświaty przez wzrostem zacho­rowań.

Zdaniem ZMP ograniczenia dla niezaszczepionych powinny być wprowadzone już dawno. Zwłaszcza na początku czwartej fali wszędzie tam, gdzie było najwięcej zakażeń, zresztą w oczywistej korelacji z najniższym poziomem wyszczepienia. – Tysiąc zakażeń na dobę przekroczyliśmy w III dekadzie września – ponad półtora miesiąca temu, ale tego minister – mimo zapowiedzi – już nie zauważył. Zamiast racjonalnych działań na rzecz ograniczenia zakażeń resort zdrowia informuje, że nadal mamy wolne łóżka covidowe i respiratory, to znaczy: mamy gdzie umierać. Kategorycznie protestujemy przeciwko takiemu pojmowaniu odpowiedzialności za współobywateli – czytamy w oświadczeniu.

ZMP przypomina, że do końca 2020 r. na COVID-19 zmarły oficjalnie 41 442 osoby, choć GUS podaje o 12 850 więcej, tłumacząc różnicę niedoskonałościami sprawozdawczości. A przecież największy po wojnie wzrost śmiertelności Pola­ków był także spowodowany zaniechaniem planowego leczenia innych chorób.
Dzisiaj według danych oficjalnych liczba śmiertelnych ofiar epidemii to już 80 400 osób. Coraz więcej szpitali informuje o ograniczeniu leczenia innych chorób, co poskutkuje kolejnymi ofiarami, których nikt nie policzy.

Zarząd Związku Miast Polskich domaga się od władz centralnych natychmiastowego ustosunkowania się do powyższych faktów i wyciągnięcia wniosków dotyczących odpowiedzialności za ten stan.

Z całością oświadczenia można zapoznać się na stronie ZMP: www.miasta.pl

  • kg
Najnowsze artykuły