http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
05.01
Międzynarodowy konkurs
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_63690/miedzynarodowy-konkurs_1_40665279092730.png

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w 20 edycji konkursu CYBERFOTO 2017. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 kwietnia.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Jego zadaniem jest również promocja fotografii cyfrowej jako sztuki  o szczególnym ładunku kulturotwórczym oraz pokazanie możliwości  cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją   przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświęcone relacjom pomiędzy sztuką a technologią.

Prace w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej w formacie A4 należy przesłać lub dostarczyć osobiści na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie najpóźniej do 10 kwietnia. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz informację, w jakim programie praca powstała.

Dla zwycięzców są przewidziane atrakcyjne nagrody:

I NAGRODA 2500 zł
II NAGRODA 1500 zł
III NAGRODA 800 zł

Trzy wyróżnienia - po 400 zł
Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, a współorganizatorami: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców.

Więcej informacji:
www.rok.czestochowa.pl


www.cyberfoto.czest.plkg
facebook
pogoda