100 mld zł na ochronę miejsc pracy

10.04.2020

100 mld zł na ochronę miejsc pracy

670 tys. polskich firm ma skorzystać z nowego programu skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. W sumie do rozdysponowania będzie prawie 100 mld złotych – z czego 60 mld zł to środki bezzwrotne.

Do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) ma trafić 25 mld zł, do małych i średnich firm – 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Pieniądze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają być wypłacane w sposób prosty i szybki – za pośrednictwem banków. Dodatkowe środki mają zapobiegać zatorom płatniczych, utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników.

Z kolei finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz.

Mikrofirmy – pokrycie kosztów działalności, w tym pensji

Kto może skorzystać?
Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

 • zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;
 • objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł.

Na jakich zasadach?
Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

 • 75% wartości subwencji może być bezzwrotne.
 • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.
 • Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. To silny bodziec do utrzymywania miejsc pracy. Reszta subwencji zwracana jest po 3 latach.

Na co pójdą środki?
Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Ma to być również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Sektor MŚP – 50 mld zł

Kto może skorzystać?
Finansowanie sektora MŚP skierowane jest do firm:

 • zatrudniających od 10 do 249 pracowników,
 • których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
  Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Na jakich zasadach?
75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Duże firmy – 3 formy wsparcia

Kto może skorzystać?
Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
 • posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,
 • rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na jakich zasadach?
PFR proponuje 3 formy finansowania:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.
 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Więcej informacji o Tarczy Finansowej znajdziemy na stronie www.pfr.pl Szczegóły uzyskamy również pod numerem 800 800 120.

 • kg
Najnowsze artykuły