escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta

21.05.2019

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta

Rada Miasta udzieliła prezydentowi Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania. Przyjęła też sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, a tym samym udzieliła prezydentowi absolutorium.

– Wymóg przedstawienia raportu o stanie gminy obowiązuje po raz pierwszy w bieżącej kadencji władz samorządowych. Raport to instytucja prawna, wprowadzona ustawą ze stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – wyjaśnia biuro prasowe magistratu.

Na mocy nowych przepisów do 31 maja wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek przedstawić raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności samorządowej władzy wykonawczej w poprzednim roku – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (rada gminy może też określić szczegółowe wymagania dotyczące raportu). Radni debatują nad raportem, głos mogą zabierać także mieszkańcy. Po debacie rada udziela lub nie udziela prezydentowi wotum zaufania.

Podczas sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym miasta za rok 2018 oraz raportem o stanie miasta. Po dyskusji udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania, poparła wykonanie budżetu oraz udzieliła prezydentowi absolutorium. Za jego udzieleniem głosowało 18 radnych, przeciw było 10.

Żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu nie przedstawiła ani Regionalna Izba Obrachunkowa ani biegły rewident, a także Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

– W 2018 roku miasto dysponowało budżetem w kwocie 1 mld 304 mln zł, z czego  najwyższe kwoty z budżetu zostały przeznaczone na: oświatę (32%), wspomaganiem rodzin (15%), transport i drogi (12%), gospodarkę komunalną (8%) pomoc społeczną (7%) i gospodarkę mieszkaniową (5%). Struktura wydatków budżetowych wykazuje, że w ramach wydatków bieżących niemal 60 % środków budżetowych miasto przeznaczyło na szeroko rozumianą sferę społeczną – wylicza biuro prasowe.

192 mln zł wydano w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych. 70% inwestycji sfinansowane było w ubiegłym roku ze środków własnych oraz unijnych, a tylko 30% wydatków majątkowych sfinansowano z kredytu.

Wśród najważniejszych z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców zadań majątkowych realizowanych w 2018 roku znalazły się m.in. finalizacja przebudowy i rozbudowy Drogi Wojewódzkiej 908 w granicach miasta, prace nad odwodnieniem Grabówki i Kiedrzyna, zakończenie budowy strefy wypoczynku ,,Adriatyk” w parku Lisiniec, budowa zadaszenia nad sztucznym lodowiskiem, kompleksowa termomodernizacja 7 placówek oświatowych czy przebudowa i termomodernizacja pływalni MOSiR przy alei Niepodległości. Wśród innych zadań warto wymienić rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 44 przy ul. Gilowej, finalizację budowy Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej, modernizację budynku przy ul. Sułkowskiego dla potrzeb Centrum Pomocy Rodzinie, realizację budynku wielofunkcyjnego oraz przebudowę głównego boiska treningowego na MSP Raków, rozpoczęcie budowy nowego bloku komunalnego, Parku Wodnego czy centrów przesiadkowych przy dworcach.

Raport o stanie miasta dostępny jest na stronie BIP Miasta Częstochowy obok rocznych sprawozdań prezydenta, które były przygotowywane do tej pory (na mocy regulacji lokalnych).  W BIP dostępne jest także sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły