Będzie cieplej i bardziej ekologicznie

29.09.2019

Będzie cieplej i bardziej ekologicznie

Trwają prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Mstowie. Gmina uzyskała na ten cel ponad 2,1 mln zł dofinansowania.

Obecny stan budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich pozostawia wiele do życzenia. – Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niską izolacyjność ścian zewnętrznych, okien, stropodachów. Budynek jest zasilany w ciepło z kotłowni węglowej, która nie była dotychczas modernizowana. Instalacja c.o. jest w złym stanie technicznym, przeważają żeliwne grzejniki żeberkowe (bez termostatów) – wylicza Urząd Gminy w Mstowie.

Budynek Szkoły Podstawowej w Mstowie również zasilany jest w ciepło ze starej kotłowni opalanej węglem, przeważają grzejniki żeliwne, instalacja c.o. w złym stanie technicznym. Dzięki inwestycji oblicze obu placówek odmieni się.
Zakres prac obejmuje:

1. Termomodernizacja obiektu ZSP Małusy Wielkie (m.in.)

– docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachu, stropodachu

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych

– modernizacja systemu c.o.

– montaż paneli fotowoltaicznych

– modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

 

2. Termomodernizacja obiektu SP Mstów

– modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

 

3. Modernizacja źródeł ciepła

– nowy kocioł grzewczy na pellet (biomasę) o mocy 75 kW w budynku ZSP w Małusach Wielkich,

– nowy kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 400 kW w budynku SP Mstów. Dodatkowo zamontowane zostaną dwie powietrzne pompy ciepła o mocy 57 kW każda oraz trzecia pompa o mocy 13 kW. Ciepło będzie magazynowane w zasobniku buforowym.

Dodajmy jednak, że w budynku szkoły w Mstowie nastąpiła zmiana rodzaju źródła ciepła z kotła grzewczego na pellet (biomasę) na kocioł gazowy. Wymagało to zmian projektowych i zgody Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, co znacznie opóźniło rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.

4. Montaż instalacji OZE:

– montaż paneli fotowoltaicznych do podgrzewania c.w.u. oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb w zakresie energii elektrycznej (budynek ZSP Małusy W. i budynek SP Mstów).

Obecnie prace przebiegają bez zakłóceń. Instalacja wewnętrzna c.o. w ZSP w Małusach Wielkich jest zrealizowana w ok. 80%. Prace związane z termomodernizacją dachu rozpoczną się po 30 września.

W Szkole Podstawowej w Mstowie rozpoczęto montaż grzejników. Instalacje poziome zaawansowane są w ok. 80%. W maszynowni pomp ciepła wykonywane są roboty budowlane i wykończeniowe.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły