Bezpieczniej na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach

13.12.2020

Bezpieczniej na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach

Na skrzyżowaniach DK91 z ul. Sądową i ul. Zdrowską w Kłomnicach oraz z ul. Główną w Witkowicach powstały sygnalizacje świetlne.

Wraz z sygnalizacjami wybudowano doświetlenie przejść dla pieszych, a w Witkowicach dobudowano również dojście do miejsc przekraczania drogi krajowej przez pieszych. Wcześniej w rejonie dwóch skrzyżowań w Kłomnicach – ul. Księżą i ul. Bartkowicką w rejonie szkoły podstawowej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową przy kościele – zastąpiono zamontowane na wysięgniku znaki D-6 „Przejście dla pieszych” z żółtym światłem pulsacyjnym na wzbudzane sygnalizacje świetlne.

 

Wartość tych zadań to 1 231 230,00 zł.  - Wykonanie tych inwestycji niewątpliwie poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ułatwią bezpieczny przejazd pojazdów oraz przekraczanie DK91 przez niechronionych uczestników ruchu. Przyczynią się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków drogowych, pozwalając na bezpieczną obsługę komunikacyjną tych skrzyżowań – informują drogowcy.

 

Droga krajowa nr 91 na odcinku przebiegającym przez Kłomnice i Witkowice jest drogą jednojezdniową dwukierunkową, przebiegającą przez ściśle zabudowany teren. – Na tych czterowlotowych skrzyżowaniach realizują się wszystkie relacje. Z uwagi na silne zapotrzebowanie włączenia się do ruchu pojazdów z wlotów bocznych oraz bezpieczne przekraczanie DK91 przez pieszych, w tym dzieci, konieczna jest sprawna i bezpieczna obsługa komunikacyjna przyległych zabudowań – podsumowują.

Inwestycje sfinansowane zostały ze środków ogólnej rezerwy budżetowej przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

  • kg
Najnowsze artykuły