Blisko 200 tysięcy dla Janowa

22.05.2018

Blisko 200 tysięcy dla Janowa

Gmina Janów otrzyma 190 tys. zł refundacji za zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu. Środki będą przeznaczone na zakup wozu dla OSP Bystrzanowice.

Przypominamy, że przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu odebrali swój nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo FLD3C w grudniu 2017 r. Uroczyste oddanie i poświęcenie wozu odbyło się 7 stycznia 2018 r. Samochód kosztował 769 119 zł, z czego 500 000 zł stanowiła dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którą pozyskali druhowie z OSP Żuraw.

31 maja 2017 r. gmina wystąpiła o dofinansowanie pozostałych kosztów. Z pośród 40 złożonych ocenianych wniosków uzyskał najwyższą ocenę punktową i został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Umowę na refundację podpisali 17 maja 2018 r. w imieniu samorządu województwa: marszałek Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, natomiast w imieniu gminy Janów Wójt Gminy Janów Joanna Ścigaj oraz Skarbnik Gminy Janów Małgorzata Laskowska. Obecni byli także prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach, generał brygadier Zbigniew Meres oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Piotr Zatoń
– Środki planujemy przeznaczyć na zakup długo oczekiwanego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bystrzanowicach. Wóz będzie podziękowaniem za dotychczasową służbę ochotników i pozwoli im w jeszcze bardziej efektywny i sprawny sposób podejmować akcje ratownicze – informuje Joanna Ścigaj, wójt Gminy Janów.

  • kg
  • zdj. UG Janów
Najnowsze artykuły