Borelioza – nie bagatelizuj ugryzienia kleszcza!

29.06.2018

Borelioza – nie bagatelizuj ugryzienia kleszcza!

Borelioza to podstępna, trudna do zdiagnozowania choroba odkleszczowa. Wywołują ją krętki Borrelia burgdoferi przenoszone przez kleszcza, który podczas ukąszenia wprowadza drobnoustroje do krwioobiegu człowieka. Krętki boreliozy przemieszczają się drogą żył i tętnic po całym organizmie, a co za tym idzie są przyczyną poważnych schorzeń wielonarządowych.

Jak rozpoznać pierwsze objawy boreliozy?

Borelioza to podstępna choroba, której niejednorodne i nieoczywiste objawy często znacznie utrudniają postawienie prawidłowej diagnozy. Pierwszym z symptomów świadczących przede wszystkim o samym ukąszeniu kleszcza jest rumień. Niestety u niektórych pacjentów nie obserwujemy go w ogóle lub też występuje w miejscu trudno dostępnym takim jak okolice pachowe czy pachwinowe, przez co pozostaje niezauważony. Niejednokrotnie rumień zmienia także swoje położenie, jest to tzw. rumień wędrujący, co bywa objawem bagatelizowanym przez pacjentów ze względu na brak powiązania występowania rumienia z miejscem ukąszenia. W pierwszej fazie choroby towarzyszą mu także objawy grypopodobne, jednak szybko ustępują co utrudnia postawienie prawidłowej i szybkiej diagnozy. Niestety bardzo często borelioza diagnozowana jest dopiero, kiedy chorobą zostają objęte stawy, w szczególności staw kolanowy lub też układ nerwowy.

Do jakich konsekwencji zdrowotnych prowadzi późno zdiagnozowana lub nieleczona borelioza?

Borelioza może wywołać w organizmie wiele poważnych szkód. Choroba ta często prowadzi

do zmian neurologicznych, począwszy od niegroźnych bóli głowy, kończąc nawet na boreliozowym zapaleniu opon mózgowych, czy zapalenia mózgu. Neuroborelioza może prowadzić również do charakterystycznego dla tej jednostki chorobowej zespołu Bannwartha, który cechuje się jednoczesnym zapaleniem opon mózgowych, zapaleniem korzeni nerwowych, a także porażeniem nerwów czaszkowych.

Choroba równie często uszkadza układ stawowy oraz serce. Reumatoidalna postać boreliozy najczęściej dotyczy pojedynczego stawu. Objawia się nawracającym zapaleniem najczęściej stawu kolanowego, łokciowego, rzadziej nadgarstka czy stawu skokowego. Bóle stawów oraz nawracające zapalenia często mylnie wskazują na reumatoidalne zapalenie stawów.

Postać kardiologiczna boreliozy często objawia się zaburzonym rytmem serca, bólem w klatce piersiowej, symptomami przypominającym do złudzenia chorobę wieńcową. Z tą różnicą, że nie występują tu zmiany w naczyniach wieńcowych, co jest widoczne podczas diagnostyki lekarskiej.

Jak chronić się przed chorobą?

Przed zachorowaniem ciężko się uchronić, gdyż nie istnieje szczepionka zapobiegająca boreliozie. Polska zaliczana jest do terenów endemicznych, a liczba zachorowań w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła dziesięciokrotnie. Jedyną formą ochrony przed kleszczami, a także przed nimfami kleszczy, które są ich najbardziej agresywną rozwojową formą, jest odpowiedni ubiór i obuwie ochronne podczas wycieczek i leśnych spacerów. W aptekach dostępne są także preparaty na bazie permetryny lub dietylotoluamidu odstraszające drobnoustroje.

Jak wygląda terapia w przypadku zachorowania?

Zaobserwowanie u pacjenta zmiany skórnej w postaci rumienia jest wskazaniem do włączenia antybiotykoterapii, nawet jeśli nie mamy serologicznego potwierdzenia choroby. We wczesnym stadium boreliozy najczęściej nie jesteśmy jeszcze w stanie wykryć przeciwciał przeciwko krętkom borelii. Początkowo nie daje także zauważalnych odchyleń od normy w dodatkowych badaniach diagnostycznych.

W późniejszym okresie choroba powinna być diagnozowana przede wszystkim na podstawie wywiadu z pacjentem, a także klinicznego obrazu zajętych przez chorobę narządów oraz badań serologicznych. Borelioza we wszystkich stadiach powinna być leczona przy pomocy odpowiednio dobranej antybiotykoterapii. To choroba, której nie można lekceważyć, bo choć jej objawy początkowo mogą być niegroźne, docelowo może spowodować bardzo duże szkody w organizmie.

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Centrum Medyczne Alfamedica

ul.Kilińskiego 166, 42-200 Częstochowa

tel. 34 314 71 07

www.alfamedica.med.pl

www.facebook.com/alfamedica.czestochowa/

  • Zespół Medyczny Alfamedica
Najnowsze artykuły