Cement o obniżonym śladzie węglowym na Twojej budowie

18.07.2022

Cement o obniżonym śladzie węglowym na Twojej budowie

Chcesz budować ekologicznie? Możesz korzystać z niskoemisyjnych cementów workowanych Vertua® – nowych produktów w ofercie CEMEX, stworzonych z myślą o środowisku.

Vertua® to marka niskoemisyjnych produktów oferowanych przez CEMEX na całym świecie. W portfolio CEMEX Polska dostępne są betony, domieszki i cementy luzem z rodziny produktów Vertua®. Od niedawna polscy klienci mogą także korzystać z niskoemisyjnych cementów workowanych:

Vertua® Ultra CEM II/B-M (S-V) 42,5 R – to wytwarzany w Cementowni Chełm cement portlandzki wieloskładnikowy. Dzięki odpowiednio dobranej proporcji klinkieru i składników głównych nieklinkierowych, łączy zalety cementów żużlowych i popiołowych oraz cementów czystoklinkierowych. Cement workowany Vertua® Ultra cechuje się wysoką wytrzymałością wczesną i obniżoną emisją CO2. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w podbudowach i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu czy w elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków.
Vertua® Plus CEM II/A-LL 42,5 R – NA – to cement portlandzki wapienny, produkowany w Cementowni Rudniki. Stanowi optymalny wybór w przypadku zastosowań, do których standardowo wykorzystywane są cementy czystoklinkierowe, w tym do prac budowlanych i remontowych wymagających wysokich wytrzymałości wczesnych, wspomagających tempo prac. To zasługa odpowiedniej proporcji składników i wysokowydajnych aktywatorów.

– Wdrożenie cementu workowanego Vertua® to powód do satysfakcji. To zupełnie nowe spojrzenie na produkcję cementu. Udało nam się stworzyć produkt o obniżonym śladzie węglowym oraz o bardzo dobrych parametrach technicznych. Wielu moich klientów, którzy mieli już okazję pracować na cemencie Vertua®, pozytywnie oceniło jego właściwości. – Marcin Błoch, Sales Team Manager w CEMEX Polska.

Dzięki wieloletnim pracom badawczym, wspomniane cementy z powodzeniem zastępują produkty wysokoklinkierowe, a jednocześnie w znacznie mniejszym stopniu wpływają na środowisko. Redukcja emisji CO2 w procesie ich produkcji wynosi od 20 aż do 70 procent w porównaniu z globalną średnią wielkością emisji CO2 dla cementów portlandzkich typu CEM I (wg danych Global Cement and Concrete Association).

– Nowe cementy Vertua® to dowód na to, że stosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska nie musi oznaczać kompromisów w zakresie jakości. Doskonałe właściwości naszych nowych produktów zostały potwierdzone podczas testów prowadzonych przez wykonawców – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

CEMEX nieustannie wzbogaca swoją ofertę o produkty nisko emisyjne, realizując firmową strategię „Future in Action”. Firma wyznacza w ten sposób trendy dla branży materiałów budowlanych w Polsce, budując świadomość ekologiczną i wyznaczając nowe, zrównoważone kierunki rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o cementach workowanych Vertua®?

Zapraszamy do kontaktu: 800 700 077, cok@e-cemex.pl, http://www.cemex.pl/cement-produkty-workowane

  • pn
Najnowsze artykuły