CEMEX kontynuuje dialog z interesariuszami w Cementowni Rudniki

04.11.2022

CEMEX kontynuuje dialog z interesariuszami w Cementowni Rudniki

Przedstawiciele CEMEX Polska oraz reprezentanci instytucji oświatowych, kulturalnych, samorządu oraz rudnickiej cementowni po raz kolejny zasiedli do rozmów w ramach Dialogu z Interesariuszami. O najważniejszych dla lokalnej społeczności kwestiach dyskutowano 27 października.

Spotkania z interesariuszami są prowadzone zgodnie z międzynarodowym standardem AA1000SES, który zapewnia transparentność całego procesu dialogowego, pozwala wzmocnić relacje wszystkich stron oraz budować wzajemne zaufanie. W rozmowach uczestniczą poza przedstawicielami CEMEX i zakładu w Rudnikach przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, a także placówek oświatowych i kulturalnych.

– W CEMEX Polska zależy nam na utrzymywaniu dobrych i bliskich relacji z naszymi interesariuszami, którzy mają realny wpływ na działalność firmy. Partnerskie rozmowy pozwalają nam wymieniać poglądy i opinie oraz formułować postulaty, których realizacja ma faktyczny wpływ na poprawę jakości życia ludzi mieszkających w pobliżu zakładów CEMEX – mówi Piotr Bąbelewski, Dyrektor Cementowni Rudniki CEMEX Polska.

Rozmowy z interesariuszami dotyczyły współpracy CEMEX z lokalną społecznością i okolicznymi organizacjami oraz władzami miasta. Udało się podsumować dotychczas wykonane działania i zgłoszono kolejne obszary warte uwagi. Owocem dialogu z interesariuszami jest raport, który podsumowuje zrealizowane sesje rozmów i stanowi bazę do realizacji postulatów na kolejne miesiące.

CEMEX Polska organizuje cyklicznie spotkania z interesariuszami już od 2013 roku. Do tej pory odbyły się 24 dialogi, które stały się areną rozmów o problemach i oczekiwaniach społeczności lokalnych względem współpracy z firmą oraz zaowocowały realizacją licznych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

  • pn
Najnowsze artykuły