Ciepło i ekologicznie w szkole

05.07.2018

Ciepło i ekologicznie w szkole

W Janowie podpisano umowę na „Kompleksową wymianę źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej”. Prace już się rozpoczęły.

Umowę podpisali: Joanna Ścigaj i Małgorzata Laskowska – wójt i skarbnik Gminy Janów oraz po stronie wyłonionego w przetargu wykonawcy Firmy Budowlanej AGBUD – właściciel Michał Maciejczyk.

W ramach projektu wymieniona zostanie kotłownia oraz cała instalacja centralnego ogrzewania. Nowa instalacja będzie wodno-pompowa, dwururowa z rur ze stali węglowej ocynkowanej. Cały system będzie zamknięty. Zamontowane zostaną dwa kotły grzewcze do spalania biomasy – pelet. Kotły oraz cała instalacja centralnego ogrzewania będzie sterowana poprzez regulator pogodowy, który dostosowywać będzie temperaturę wewnątrz budynku do istniejących warunków atmosferycznych.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 698 171,20 zł. Prace rozpoczęły się 2 lipca. Zakończenie zaplanowano na wrzesień bieżącego roku.

Na dofinansowanie projektu Gmina Janów pozyskała ponad 330 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • kg
  • zdj. UG Janów
Najnowsze artykuły