Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?

01.04.2019

Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?

500 zł na każde dziecko – to największa zmiana w programie „Rodzina 500+”, ale niejedyna. Pieniądze wypłacane będą też na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wprowadzony zostanie szczególny 3-miesięczny termin na składanie wniosków w przypadku wniosków o świadczenie na nowonarodzone dzieci, a także rozwiązanie pozwalające na przyznanie z zachowaniem ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica. Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca.

500+ dla jedynaków

Do tej pory na program „Rodzina 500+” państwo wydało 68, mld zł. Obecnie korzysta z niego 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18 (stan na koniec lutego 2019 r.).

Od 1 lipca świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci (w tym do dwóch milionów jedynaków). Wśród nich będą też wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. – Mamy zabezpieczone pieniądze na ten cel – zapewnia minister Elżbieta Rafalska. – W tym roku będzie to ok. 9,6 mld zł dodatkowych środków w budżecie programu „Rodzina 500+”. W latach kolejnych dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie – dodaje.

Kolejne zmiany

To jednak niejedyne zmiany. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone malucha. Będzie to gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. – Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu – tłumaczy szefowa resortu rodziny.

Zmianie ulegnie też okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Od 2021 r. znacząco przesunięty zostanie moment składania wniosków – z lipca na luty, a także sam okres świadczeniowy – dzisiaj jest to październik-wrzesień, a proponowany czas to czerwiec-maj.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wnioski składać można online od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. Resort twierdzi, że procedury związane ze składaniem dokumentów i wydawaniem decyzji będą w tym roku znacznie uproszczone. Ma to pozwolić na skrócenie czasu rozpatrywania wniosków i odciążenie służb samorządowych.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły